17:20 | 10/04/2017

Vietjet Air muốn nới room lên 49%, trả thêm cổ tức và cổ phiếu thưởng 50% cho năm 2016

Năm 2017, VJC dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 50%, trong đó trả cố tức bằng tiền tỷ lệ tối đa là 30%.

vietjet air muon noi room ngoai len 49 len phuong an phat hanh esop HSC: Air Asia là mối đe dọa tiềm tàng đến tăng trưởng của VietJet Air

Công ty cổ phần Hàng không VietJet (Mã: VJC) mới đây đã công bố chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Phát hành 3% ESOP mỗi năm, giai đoạn 2017 - 2019

Tại đại hội này, VJC sẽ trình cổ đông về vấn đề nới room cho nhà đầu tư nước ngoài. Công vty lý giải, Việc này nhằm tăng tính thanh khoản cho giao dịch và là một cơ hội tốt để tăng khả năng đầu tư và huy động đốn cho công ty.

VJC dự kiến sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 49% và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan.

VJC cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi (ESOP) cho người lao động giai đoạn 2017 - 2019. Số lượng cổ phiếu phát hành không quá 3% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành với hình thức phát hành cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng.

Trường hợp phát hành cổ phiếu, giá phát hành sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.

Còn trường hợp thưởng cổ phiếu, nguồn để chia thưởng sẽ được lấy từ quỹ khen thưởng phúc lợi hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ gần nhất thời điểm phát hành.

Vốn từ đợt phát hành sẽ được bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty. Thời gian thực hiện dự kiến sẽ phát hành trong 3 đợt trong năm 2017, 2018, 2019 và thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.

Năm 2017, VJC dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 50%, trong đó trả cố tức bằng tiền tỷ lệ tối đa là 30%.

Trả cổ tức thêm 10% bằng tiền và thưởng 40% cổ phiếu cho năm 2016

Năm 2016, VJC đạt gần 27.500 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 2.496 tỷ đồng tăng 113% so với lợi nhuận năm 2015. EPS cả năm 2016 đạt 9.586 đồng.

Năm 2016, VJC đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 25%, phát hành trước cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu làm 2 đợt vào tháng 6/2016 với tỷ lệ 33% và tháng 9/2016 với tỷ lệ 20%.

HĐQT trình cổ đông phương án chi trả thêm cổ tức tỷ lệ 50% cho năm 2016. Trong đó tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 10% và trả cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 40%. Thời gian dự kiến cụ thể trả cổ tức chưa được HĐQT đề cập đến.

Dự kiến sau khi phát hành Vietjet sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 4.513 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.

VJC dự kiến sẽ họp ĐHĐCĐ vào ngày 20/4 tới đây.

vietjet air muon noi room ngoai len 49 len phuong an phat hanh esop Vì sao có vé máy bay giá rẻ, 0 đồng?

Chi phí cho mỗi chuyến bay rất cao nhưng các hãng hàng không đều dành một lượng vé nhất định để áp dụng khuyến mại, ...

vietjet air muon noi room ngoai len 49 len phuong an phat hanh esop Sau kiểm toán, lãi sau thuế Vietjet Air tăng thêm 206 tỷ đồng năm 2016

Theo đó, LNST đạt 2.496 tỷ đồng, tăng 113% so với năm trước. EPS tương ứng 9.586 đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/vietjet-air-muon-noi-room-len-49-tra-them-co-tuc-va-co-phieu-thuong-50-cho-nam-2016-18623.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/