VietinBank dùng hơn 2.900 tỉ đồng lợi nhuận giữ lại năm 2018 để chia cổ tức bằng cổ phiếu

Trước đó, cổ đông VietinBank đã thông qua phương án phát hành hơn 1,07 tỉ cổ phiếu để trả cổ tức. Nguồn vốn thực hiện lấy từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quĩ của năm 2017 - 2018 cùng với khoản lợi nhuận hơn 3.886 tỉ đồng giữ lại trong năm 2019.

z2228383194168_142ba1d1c6b2cb00caead61fa6f59d77.jpg

Một điểm giao dịch của VietinBank. (Ảnh: Quang Hưng).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Theo đó, với lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt gần 5.054 tỉ đồng, sau khi trích quĩ, lợi nhuận giữ lại của VietinBank còn hơn 2.902 tỉ đồng. Số tiền này sẽ được dùng làm nguồn trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ cho ngân hàng.

Trước đó, cổ đông VietinBank đã thông qua phương án phát hành hơn 1,07 tỉ cổ phiếu, tương đương xấp xỉ 28,79% số cổ phần đang lưu hành, để trả cổ tức. Qua đó, tăng vốn điều lệ lên gần 47.954 tỉ đồng.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quĩ của năm 2017 - 2018 cùng với khoản lợi nhuận hơn 3.886 tỉ đồng giữ lại trong năm 2019. Thời gian phát hành được ủy quyền cho HĐQT ngân hàng quyết định sau khi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

VietinBank cho biết số vốn tăng thêm sẽ được dùng để phục vụ kinh doanh, dự kiến vào một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư; mở rộng mạng lưới hoạt động.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/vietinbank-dung-hon-2900-ti-dong-loi-nhuan-giu-lai-nam-2018-de-chia-co-tuc-bang-co-phieu-20201214223059093.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/