FTSE Russell đánh giá tụt lùi ba tiêu chí, ‘cửa’ nâng hạng thị trường mới nổi của Việt Nam hẹp lại?

Theo đó, thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ cải thiện về tiêu chí thị trường phái sinh, ba tiêu chí liên quan đến giao dịch và lưu ý bị đánh giá "thụt lùi".

Sáng nay 30/3 theo giờ Việt Nam, tổ chức FTSE Russell công bố báo cáo phân loại thị trường đợt tháng 3/2019. Theo danh sách cập nhật so với báo cáo tháng 9/2018, ngoài thị trường Việt Nam và Argentina, đợt này bổ sung thêm thị trường Romani trong danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi. Thị trường Tanzania có thể được phân loại thị trường cận biên.

FTSE Russell đánh giá tụt lùi ba tiêu chí, ‘cửa’ nâng hạng thị trường mới nổi của Việt Nam hẹp lại?  - Ảnh 1.

Danh sách theo dõi các thị trường của FTSE, Việt Nam trong diện theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi. Nguồn: FTSE

Mặc dù Việt Nam vẫn nằm trong danh sách theo dõi, nhưng FTSE Russell đã có sự thay đổi về những tiêu chí đánh giá trị trường trong đợt này. Cụ thể về việc đánh giá theo từng tiêu chí như sau:

- Thị trường phái sinh phát triển: thay đổi tích cực, chuyển từ trạng thái "Không đạt" sang "Hạn chế".

- Tỉ lệ các giao dịch thất bại hiếm: Chuyển từ trạng thái "Đạt" sang "N/A" (Không có dữ liệu xác định – PV) do các thông lệ thị trường trong việc kiểm tra trước giao dịch.

- Lưu ký: Quản lý tài khoản tách biệt có sẵn cho nhà đầu tư quốc tế: Hạ từ "Đạt" xuống "Hạn chế".

- Giao dịch ngoại hối: Tiêu chí này bị hạ từ "Hạn chế" xuống "Không đạt".

Như vậy, trong 4 tiêu chí đánh giá được đưa ra đợt này, thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ có sự cải thiện trong việc đánh giá thị trường phái sinh, nhưng lại "thụt lùi" về ba tiêu chí liên quan đến giao dịch, lưu ký.

Theo đó, FTSE Russell tiếp tục tham vấn với các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam để cải thiện các tiêu chí, nhằm phát triển thị trường vốn.

Theo báo cáo phân tích mới đây được Chứng khoán BSC đưa ra, Việt Nam đã được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng thị trường mới nổi trong đợt rà soát vào tháng 9/2018.  Nếu Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách này với nhiều ý kiến cải thiện ghi nhận thì cơ hội được xét nâng hạng vào tháng 9/2019 là không nhỏ.

Về mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, tại Đề án "Cơ cấu thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025", Chính phủ đặt ra kế hoạch nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trên danh sách các thị trường mới nổi trước năm 2025. 


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/viet-nam-van-trong-danh-sach-theo-doi-ba-tieu-chi-bi-xep-thut-lui-cua-nang-hang-thi-truong-moi-noi-hep-lai-20190330065520327.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/