Tổ chức thực thi kế hoạch hành động là gì? Nội dung

Tổ chức thực thi kế hoạch hành động là một trong hai nhiệm vụ của tổ chức thực hiện kế hoạch.

Tổ chức thực thi kế hoạch hành động là gì? Nội dung - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Ncdhd.org)

Tổ chức thực thi kế hoạch hành động

Khái niệm

Tổ chức thực thi kế hoạch hành động là các hoạt động có liên quan đến việc trả lời câu hỏi: làm thế nào để bản kế hoạch hành động được thực thi một cách thành công? 

Tổ chức thực thi kế hoạch hành động là một trong hai nhiệm vụ của tổ chức thực hiện kế hoạch.

Nội dung chính

Nội dung chính của hoạt động này bao gồm: 

(1) Tổ chức bộ máy nhân sự chịu trách nhiệm quản lí thực hiện kế hoạch, bao gồm các bộ phận, các đơn vị, cá nhân tham gia trong các quá trình thực thi kế hoạch;

(2) Tổ chức sự phối hợp giữa các bộ phận có liên quan trong cơ cấu tổ chức đó để thực hiện kế hoạch một cách tốt nhất và có hiệu quả nhất;

(3) Rà soát, kiểm tra, kể cả đề xuất hệ thống cơ chế, chính sách, những hỗ trợ cần thiết cần được sử dụng trong tiến trình thực thi kế hoạch.

Thực tế cho thấy, khi đã có trong tay bản kế hoạch hành động, điều quan trọng là tổ chức triển khai kế hoạch hành động này như thế nào. Nếu có kế hoạch hành động mà không triển khai thực hiện, có nghĩa là nó vẫn chỉ là bản kế hoạch trên giấy và nằm trong ngăn kéo của cơ quan kế hoạch hay các nhà lãnh đạo. 

Vì vậy, kế tiếp khâu lập kế hoạch hành động, nhất thiết phải là khâu triển khai thực hiện. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động là một quá trình phức tạp không kém phần lập kế hoạch, vì trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, có những khả năng dẫn đến sự không thành công, điều đó có thể là do:

- Sự thay đổi trong các yếu tố khách quan tác động đến thực hiện kế hoạch như: cơ cấu tổ chức của hệ thống lãnh đạo; tư duy và ý chí của các nhà lãnh đạo; sự biến động bất ổn của các nguồn lực dự kiến; những biến động của hệ thống quản lí ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn.

- Trình độ tổ chức của bộ máy quản lí, trình độ của cán bộ quản lí và khả năng thực hiện điều phối các mối quan hệ kinh tế trong triển khai thực hiện kế hoạch.

Vì thế, quá trình triển khai thực hiện kế hoạch bao gồm: 

(i) Phải dự tính trước các yếu tố khách quan tác động đến tiến trình phát triển kinh tế; 

(ii) Bộ máy tổ chức quản lí, triển khai thực hiện kế hoạch phải được tổ chức tốt một cách chu đáo; và 

(iii) Những cán bộ, chuyên gia, các nhà chuyên môn tương ứng với yêu cầu của các bước thực hiện cần phải được dự kiến và phân công cụ thể.

(Tài liệu tham khảo: Kế hoạch hóa phát triển, GS.TS. Ngô Thắng Lợi, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/to-chuc-thuc-thi-ke-hoach-hanh-dong-la-gi-noi-dung-20200422164812687.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/