19:06 | 02/10/2018

Tìm hiểu sản phẩm và lãi suất cho vay mua ô tô của Ngân hàng VIB

Hiện nay Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) có 4 sản phẩm cho vay mua ô tô gồm Vay mua ô tô mới tiêu dùng, Vay mua ô tô mới kinh doanh, Vay mua ô tô cũ tiêu dùng, Vay mua ô tô cũ kinh doanh. Theo đó, lãi suất cho vay mua xe ô tô của ngân hàng VIB khá cạnh tranh cùng với thời gian phê duyệt linh hoạt.

Cụ thể, đối với sản phẩm cho vay mua ô tô mới tiêu dùnglãi suất ngân hàng VIB áp dụng từ 6,69%/năm. Hạn mức vay lên đến 80% giá trị xe; thời gian cho vay dài đến 8 năm, phương thức trả nợ vay gốc hàng tháng hoặc hàng quý, trả lãi hàng tháng.

Điều kiện vay là người Việt Nam từ 18 đến không quá 70 tuổi, lịch sử tín dụng là không có nợ nhóm 2 tại thời điểm cấp tín dụng và không có nợ xấu tại các ngân hàng trong 2 năm gần nhất. Thu nhập để được vay tối thiểu là 10 triệu đồng/ tháng (nếu khoản vay có 1 người trả nợ) hoặc tối thiểu 12 triệu đồng/tháng (nếu khoản vay có từ 2 người trả nợ trở lên.

Sản phẩm vay mua ô tô mới kinh doanh có giá trị và thời hạn khoản vay tối đa 80% giá trị xe và thời gian cho vay mua xe ô tô trả góp tối đa 7 năm. Các điều kiện vay tương tự trên, tuy nhiên mở rộng thêm cho đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ có thời gian hoạt động tối thiểu 1 năm và có lợi nhuận trong năm gần nhất. Lãi suất cho vay tham khảo mức cơ sở là 8,4%/năm.

Đới với gói cho vay mua ô tô cũ tiêu dùng áp dụng cho người Việt Nam có thu nhập tối thiểu 10 triệu đồng/ tháng. Giá trị cho vay tối đa 80% giá trị xe nhưng không vượt quá 75% giá trị tài sản thế chấp do VIB quy định và thời gian vay tối đa 6 năm. Ngoài ra, tuổi xe nhận làm tài sản bảo đảm tối đa 6 năm.

Sản phẩm cho vay mua ô tô cũ kinh doanh, có giá trị cho vay tối đa 80% giá trị xe nhưng không vượt quá 75% giá trị tài sản thế chấp do VIB quy định, thời gian vay tối đa 5 năm. Đối tượng cho vay ngoài cá nhân còn có doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu theo báo cáo tài chính năm gần nhất dưới 20 tỷ đồng; và tổng tài sản theo báo cáo tài chính năm gần nhất dưới 20 tỷ đồng đối với doanh nghiệp sản xuất; hoặc dưới 10 tỷ đồng đối với doanh nghiệp thương mại, dịch vụ.

Chi tiết về các sản phẩm cho vay mua ô tô của ngân hàng VIB

Sản phẩm Giá trị và thời hạn vay Phương thức trả nợ Lãi suất áp dụng Điều kiện vay Tài sản thế chấp
Vay mua ô tô mới tiêu dùng Tối đa 80% giá trị xe và thời gian cho vay mua xe ô tô trả góp tối đa 8 năm

-Trả gốc: hàng tháng hoặc hàng quý

-Trả lãi: hàng tháng

Từ 6,69%/năm Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay -Lịch sử tín dụng: Không có nợ nhóm 2 tại thời điểm cấp tín dụng và không có nợ xấu tại các ngân hàng trong 2 năm gần nhất. -Thu nhập tối thiểu 10 triệu đồng/ tháng (nếu khoản vay có 1 người trả nợ) hoặc tối thiểu 12 trđ/tháng (nếu khoản vay có từ 2 người trả nợ trở lên) -Nguồn trả nợ: Từ lương, từ cho thuê tài sản, từ hoạt động kinh doanh.... Tài sản thế chấp là phương tiện vận tải: -Số tiền cho vay: Tối đa 80% giá trị xe -Bảo hiểm vật chất xe: Tối thiểu 120% giá trị khoản vay, duy trì toàn bộ thời gian vay. Tài sản thế chấp là Giấy tờ có giá do VIB phát hành, Bất động sản đã có sổ đỏ hoặc sổ hồng.
Vay mua ô tô mới kinh doanh Tối đa 80% giá trị xe và thời gian cho vay mua xe ô tô trả góp tối đa 7 năm Tham khảo biểu lãi suất cơ sở tại 8,4%/năm 1. Cá nhân điều kiện tương tự gói Vay mua ô tô mới tiêu dùng 2. Doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu theo BCTC năm gần nhất < 20 tỷ đồng; và tổng tài sản theo BCTC năm gần nhất < 20 tỷ đồng đối với DN sản xuất; hoặc < 10 tỷ đồng đối với DN thương mại, dịch vụ. -Thời gian hoạt động của doanh nghiệp tối thiểu 1 năm. - Lịch sử tín dụng không có nợ nhóm 2 tại thời điểm cấp tín dụng và không có nợ xấu tại các ngân hàng trong 2 năm gần nhất. Công ty có lợi nhuận trong năm gần nhất.
Vay mua ô tô cũ tiêu dùng Tối đa 80% giá trị xe nhưng không vượt quá 75% giá trị tài sản thế chấp do VIB quy định và tối đa 6 năm Người Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay - Lịch sử tín dụng không có nợ nhóm 2 tại thời điểm cấp tín dụng và không có nợ xấu tại các ngân hàng trong 2 năm gần nhất -Thu nhập tối thiểu 10 triệu đồng/ tháng -Nguồn trả nợ từ lương, từ cho thuê tài sản, từ hoạt động kinh doanh... Tài sản thế chấp là phương tiện vận tải Số tiền cho vay tối đa75% giá trị xe Tuổi xe nhận làm TSBĐ tối đa 6 năm Bảo hiểm vật chất xe tối thiểu 120% giá trị khoản vay, duy trì toàn bộ thời gian vay Tài sản thế chấp là Giấy tờ có giá do VIB phát hành, Bất động sản đã có sổ đỏ hoặc sổ hồng
Vay mua ô tô cũ kinh doanh Tối đa 80% giá trị xe nhưng không vượt quá 75% giá trị tài sản thế chấp do VIB quy định và tối đa 5 năm Tương tự gói Vay mua ô tô mới kinh doanh Tài sản thế chấp là phương tiện vận tải: -Tuổi xe nhận làm TSBĐ: Tối đa 6 năm Số tiền cho vay: Tối đa 75% giá trị xe -Bảo hiểm vật chất xe: Tối thiểu 120% giá trị khoản vay, duy trì toàn bộ thời gian vay. Tài sản thế chấp là Giấy tờ có giá do VIB phát hành, Bất động sản đã có sổ đỏ hoặc sổ hồng.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tim-hieu-san-pham-va-lai-suat-cho-vay-mua-o-to-cua-ngan-hang-vib-93000.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/