Thắng vụ kiện pháp lý giúp Yeah1 thoát lỗ quý I

Tình hình kinh doanh sa sút song nhờ Yeah1 thắng vụ kiện pháp lý đem về khoản lãi hơn 16 tỷ đồng nên công ty ghi nhận khoản lợi nhuận mỏng hơn 800 triệu đồng ba tháng đầu năm.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với doanh thu thuần giảm 77% về gần 68 tỷ đồng, trong đó, giảm mạnh nhất là doanh thu quảng cáo và chia sẻ nội dung trên nền tảng kỹ thuật số (từ 222 tỷ về 49 tỷ).

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý I/2022 của Yeah1.

Trong kỳ, các chi phí hoạt động được tiết giảm. Ngoài ra trong quý, doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 2 tỷ đồng. Khoản lãi này được thuyết minh là do Yeah1 thắng vụ kiện pháp lý với một bên đối tác nước ngoài.

Nhờ đó, Yeah1 đã thoát lỗ và có lãi sau thuế 839 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 53 tỷ đồng. Lãi lũy kế của tập đoàn đến ngày 31/3 là hơn 21 tỷ đồng. Hiện Yeah1 vẫn chưa công bố kế hoạch năm 2022.

Tính tới cuối tháng 3, tổng tài sản của Yeah1 hơn 1.200 tỷ đồng, giảm 12% so với ngày đầu năm, trong đó chiếm 65% là các khoản phải thu ngắn hạn, trong đó doanh nghiệp cũng trích ra 35 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi. Bên cạnh đó, tập đoàn phát sinh tạm ứng hợp đồng hợp tác kinh doanh 119 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không có.

Tại cuối quý, Yeah1 đã trả bớt 112 tỷ nợ vay, xuống còn 90 tỷ đồng, đa số là nợ vay ngắn hạn.

Liên quan đến cơ cấu cổ đông của Yeah1, thời gian gần đây đã có sự xáo trộn khi cổ đông lớn DFJ VinaCapital Venture Investment đã đăng ký thoái toàn bộ sở hữu gần 10% vốn. Đầu tháng 3, bà Trần Uyên Phương cũng bán 107.300 cổ phiếu YEG, giảm tỷ lệ sở hữu từ 14,33% xuống 13,98%.

Trong khi các cổ đông lớn thoái vốn, thì Yeah1 đã hai lần lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên do cần thời gian chuẩn bị các nội dung quan trọng. Theo thông báo mới nhất, công ty sẽ tổ chức họp vào ngày 15/6 tới tại TP HCM.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thang-vu-kien-phap-ly-giup-yeah1-thoat-lo-quy-i--2022429143854828.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/