16:14 | 31/10/2019

Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con hoạt động ra sao trong 9 tháng đầu năm?

Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn đạt hơn 1.000 tỉ đồng, tăng 12,4% so với cùng kì năm trước. Nguyên nhân chính tăng trưởng lợi nhuận có lẽ là sự tăng mạnh doanh thu phí bảo hiểm thuần trong kì.

GAL4065_Linh vuc kinh doanh bao hiem duy tri da tang truong, khang dinh vi tri so 1 thi truong 664 web

Ảnh: Tập đoàn Bảo hiểm Bảo Việt.

Tập đoàn Bảo hiểm Bảo Việt (Mã: BVH) đã công bố báo cáo tài chính quí III và kết quả kinh doanh sơ bộ trong 9 tháng đầu năm với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.005 tỉ đồng, tăng 12,4% so với cùng kì năm trước, bằng 85,1% kế hoạch năm.

Trong kì, doanh thu phí bảo hiểm thuần của Tập đoàn tăng 15,3% trong khi chi phí bồi thường bảo hiểm gốc và chi trả đáo hạn tăng gần 24%. Lợi nhuận gộp của hoạt động bảo hiểm có bước cải thiện với âm 344 tỉ đồng, cùng kì năm trước là âm 2.420 tỉ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến tăng trưởng lợi nhuận cả tập đoàn khả quan trong 9 tháng đầu năm.

Lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 31% với 4.184 tỉ đồng, lợi nhuận từ công ty liên kết và đơn vị đồng kiểm soát giảm 26,4% với gần 50 tỉ đồng, lợi nhuận khác giảm gần 17% với 12,7 tỉ đồng.

Screen Shot 2019-10-31 at 15

Nguồn: DB tổng hợp từ BCTC Tập đoàn

Tính đến 30/9, tổng tài sản hợp nhất đạt 121.829 tỉ đồng, tương đương hơn 5 tỉ USD, là công ty có tổng tài sản lớn nhất trong ngành bảo hiểm. 

Cơ cấu vốn của Tập đoàn Bảo Việt giữ nguyên so với đầu năm với cổ đông lớn nhất là Bộ Tài Chính (nắm giữ 68,84% cổ phần), Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo nắm giữ 17,48% cổ phần, Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 3,16%.

Screen Shot 2019-10-31 at 15

Nguồn: BCTC Bảo Việt

Công ty có 6 công ty con, 4 trong số đó chiếm sở hữu 100% vốn gồm: Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Quản lí quĩ Bảo Việt (BVF), Công ty TNHH MTC Đầu tư Bảo Việt (BVInvest) và hai công ty khác là CTCP Chứng khoán Bảo Việt (sở hữu 59,92%), Công ty TNHH Bảo Việt - Âu Lạc kinh doanh hướng nghiệp lái xe (sở hữu 60%).

Screen Shot 2019-10-31 at 15

Nguồn: BCTC Bảo Việt

Theo cho biết từ Tập đoàn, tổng doanh thu công ty mẹ ước đạt 1.082 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 809 tỉ đồng, hoàn thành 74,9% kế hoạch năm. Tổng tài sản công ty mẹ tại ngày 30/9/2019 ước đạt 14.783 tỉ đồng; vốn chủ sở hữu ước đạt 14.237 tỉ đồng.

Bảo Việt Nhân thọ

Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu Bảo Việt Nhân thọ ước đạt 23.090 tỉ đồng, tăng trưởng 5,3% trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 18.198 tỉ đồng, tăng trưởng 17,4% so với cùng kì năm 2018, tiếp tục giữ số 1 thị trường về tổng doanh thu phí bảo hiểm.

Bảo hiểm Bảo Việt

Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm ước đạt 8.719 tỉ đồng, tăng trưởng 5,6%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 7.794 tỉ đồng, tăng trưởng 7,1% so với cùng kì năm 2018, cũng dẫn đầu thị phần ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. 

Quản lí Quĩ Bảo Việt (BVF)

Quĩ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) ghi nhận mức tăng trưởng 9,47% và giữ vị trí Top 2 công ty Quản lí Quĩ có Tổng tài sản quản lí lớn nhất thị trường, đạt 60.795 tỉ đồng. 

Tính đến hết quí III/2019, tổng doanh thu của BVF ước đạt 85,44 tỉ đồng tương đương với 73% kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

Tính đến hết quí III/2019, tổng doanh thu của BVSC ước đạt 388 tỉ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 110,6 tỉ đông, tăng 10,2% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 98,2 tỉ đồng.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 2.437 tỉ đồng, giảm gần 17% so với đầu năm.

Theo kế hoạch, năm 2019, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu mới bằng hình thức chào bán riêng lẻ với đối tượng là các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Bảo Việt.

Số cổ phiếu dự kiến phát hành là: 41.436.330 cổ phiếu (tương đương 5,91% số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành). Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt sẽ tăng thêm hơn 400 tỉ đồng, lên 7.423 tỉ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt sẽ chi trả cổ tức năm tài chính 2018 với tỉ lệ 10%, tương đương với hơn 700 tỉ đồng, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới hơn 8.000 tỉ đồng bằng tiền mặt.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tap-doan-bao-viet-va-cac-cong-ty-con-hoat-dong-ra-sao-trong-9-thang-dau-nam-20191031161412825.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/