14:22 | 22/07/2019

Sau hợp nhất, doanh thu 6 tháng Hóa chất Đức Giang gấp hơn 8 lần cùng kì, chỉ đạt 41% kế hoạch cả năm

Nửa đầu năm 2019, Hóa chất Đức Giang ghi nhận 2.488 tỉ đồng doanh thu, gấp 8,5 lần cùng kì; LNST đạt 280,5 tỉ đồng, gấp hơn 13 lần. Tỉ lệ thực hiện kế hoạch kinh doanh tương ứng là 41% cho doanh thu và 32% cho lợi nhuận.

CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2019 có sự tăng trưởng ấn tượng so với cùng kì năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu thuần công ty đạt 1.322 tỉ đồng, gấp hơn 10 lần doanh thu quý II/2018. Doanh thu tài chính cũng ghi nhận sự tăng trưởng từ hơn 1 tỉ đồng cùng kì năm ngoái lên 13,6 tỉ đồng năm nay, chủ yếu nhờ khoản lãi từ tiền gửi có kì hạn và lãi chênh lệch tỉ giá.

Sau khi trừ các khoản chi phí, LNST công ty đạt 160,5 tỉ đồng trong khi kết quả cùng kì là 10,7 tỉ đồng, tương ứng tăng gấp 14 lần.

Nguyên nhân công ty có kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến so với cùng kì do sau sát nhập Hóa chất Đức Giang Lào Cai vào tháng 10/2018, báo cáo hợp nhất bao gồm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, CTCP Hóa chất Đức Giang Đình Vũ và CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu từ ba mảng kinh doanh chính gồm sản xuất bột giặt, hóa chất đạt 2.462 tỉ đồng, bán hóa chất, fero (15 tỉ đồng) và cung cấp dịch vụ vận chuyển, cho thuê kho (10,4 tỉ đồng).

dt

Nguồn: BCTC quý II/2019 của Hóa chất Đức Giang

Tổng doanh thu nửa đầu năm 2019 của Hóa chất Đức Giang là 2.488 tỉ đồng, gấp 8,5 lần cùng kì. LNST đạt 280,5 tỉ đồng, tăng đột biến so với lợi nhuận cùng kì là 21,3 tỉ đồng.

Năm 2019, công ty đặt kế hoạch doanh thu và LNST lần lượt là 6.090 tỉ đồng và 873 tỉ đồng. Như vậy, sau nửa năm, Hóa chất Đức Giang mới thực hiện được 41% mục tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến 30/6, tồn kho nguyên vật liệu của công ty tăng 138 tỉ đồng so với đầu kì, lên 569 tỉ đồng; tồn kho thành phẩm cũng tăng từ 345 tỉ đồng lên hơn 367 tỉ đồng. Khoản mục hàng tồn kho Hóa chất Đức Giang tăng 21% so với đầu kì, đạt 961 tỉ đồng.

tk

Nguồn: BCTC quý II/2019 của Hóa chất Đức Giang

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/sau-hop-nhat-doanh-thu-6-thang-hoa-chat-duc-giang-gap-hon-8-lan-cung-ki-chi-dat-41-ke-hoach-ca-nam-20190722141737309.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/