Nợ vay của Apax Holdings vượt 1.400 tỷ đồng

Tính tới cuối quý I, tổng nợ đi vay của Apax Holdings là 1.428 tỷ đồng, gấp 1,35 lần vốn chủ sở hữu.

CTCP Đầu tư Apax Holdings (Mã: IBC) thuộc sở hữu của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021.

Doanh thu thuần của công ty là 466 tỷ đồng, tăng hơn 90% so với cùng kỳ, phần lớn đến từ doanh thu cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế trong quý I cũng đạt xấp xỉ 2,5 tỷ đồng dù cùng kỳ năm trước Apax Holdings từng báo lỗ hơn 170 tỷ đồng.

Trường học mở cửa trở lại kéo doanh thu của Apax Holdings tăng cao trong quý I - Ảnh 1.

Đơn vi: tỷ đồng. (Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính của Apax Holdings).

Kết quả kinh doanh được cải thiện chủ yếu là nhờ vào sự hoạt động hiệu quả của các công ty con, đặc biệt là hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax, trường mầm non Steame Garden và trung tâm English Now Global.

Quý I/2020, phần lớn các trung tâm và trường học phải đóng cửa 2/3 thời gian do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, qua đó ảnh hưởng đến lợi nhuận và doanh thu.

Ngược lại, đầu năm nay, các trung tâm và trường học đã mở cửa trở lại vào tháng 1 còn tháng 2 và tháng 3 được phép hoạt động theo các chương trình dạy học online. Điều này đã góp phần giúp Apax Holdings gia tăng doanh thu trong quý I.

Mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh lên 11 tỷ đồng nhưng chi phí lãi vay của Apax Holdings cũng tăng lên 26 tỷ đồng, cao hơn gần gấp đôi so với cùng kỳ.

So với mục tiêu đề ra, Apax Holdings đã thực hiện 16% kế hoạch doanh thu và 3% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 sau quý đầu tiên.

Tổng tài sản cuối kỳ được ghi nhận trong báo cáo của Apax Holdings là 3.465 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với đầu năm.

Phần lớn sự thay đổi đến từ việc các khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng lên 303 tỷ đồng, cao hơn 200% so với thời điểm đầu năm. Một điểm đáng chú ý khác là công ty có phát sinh khoản chi phí ghi danh học sinh lên tới 51 tỷ đồng. 

Công ty cũng có một số khoản phải thu trong quý I, đặc biệt trong đó phải kể đến các khoản phải thu từ chính ông Nguyễn Ngọc Thủy với tổng giá trị 154 tỷ đồng.

Khoản nợ phải trả cuối kỳ là 2.411 tỷ đồng, chiếm 70% tổng nguồn vốn của công ty. Các khoản vay và nợ thuê tài chính là 1.428 tỷ đồng, tăng 347 tỷ đồng so với đầu năm và cao gấp 1,35 lần vốn chủ sở hữu của Apax Holdings. Trong đó, khoản vay trái phiếu hơn 735 tỷ đồng còn lại là vay từ ngân hàng.

Nợ vay của Apax Holdings vượt 1.400 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý I.

Vốn chủ sở hữu hết quý I đạt 1.053 tỷ đồng với mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2,6 tỷ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/no-vay-cua-apax-holdings-vuot-1400-ty-dong-20210506172925046.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/