Nafoods Group giảm vốn đầu tư vào dự án Tây Nguyên

Với số tiền huy động 197,8 tỉ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ, Nafoods sẽ dùng để tái cấu trúc các khoản nợ hiện có 81,5 tỉ đồng, đầu tư dự án tại Tây Nguyên 25,86 tỉ đồng và bổ sung vốn lưu động 89,3 tỉ đồng.

HĐQT Công ty Cổ phần Nafoods Group vừa thống nhất thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong tháng 6.

Theo đó, Nafoods Group điều chỉnh giá trị đầu tư vào dự án Nafoods Tây Nguyên từ 46,6 tỉ đồng xuống 25,86 tỉ đồng. Dự án này bao gồm nhà máy tách, phân loại, đóng gói và bảo quản hoa quả tươi xuất khẩu và xây dựng viện nghiên cứu cây trồng công nghệ cùng với khu nông nghiệp công nghệ cao.

Số tiền gần 26 tỉ đồng giảm đầu tư vào dự án Tây Nguyên sẽ được dùng để bổ sung vào vốn lưu động, theo đó bổ sung vào vốn lưu động tăng từ 69,7 tỉ đồng lên 89,3 tỉ đồng. Ngoài ra, Nafoods Group vẫn dùng 81,55 tỉ đồng để tái cấp vốn các khoản nợ hiện có.

naf

Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ của Nafoods Group sau khi điều chỉnh. Nguồn: Nafoods Group

Trước đó vào ngày 7/6, cổ đông Nafoods Group đã thông qua việc triển khai chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và Endurance Capital Vietnam I (ECA).

Cụ thể, Nafoods Group chào bán tối đa 15 triệu cổ phiếu chuyển đổi cho IFC với giá chào bán từ 12.306 – 20.000 đồng/cp và 880.449 cổ phiếu phổ thông cho ECA với giá chào bán 13.043 đồng/cp.

Theo phương án sử dụng vốn ban đầu Nafoods Group dự kiến huy động được 197,8 tỉ đồng từ đợt chào bán này, mục đích để tái cấp vốn các khoản nợ hiện có 81,5 tỉ đồng, đầu tư dự án tại Tây Nguyên 46,6 tỉ đồng và bổ sung vốn lưu động 69,7 tỉ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nafoods-group-giam-von-dau-tu-vao-du-an-tay-nguyen-2019100123321073.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/