15:40 | 20/01/2019

May Thành Công vẫn còn khoản phải thu 64 tỉ đồng từ khách hàng Sears

Sau khi trích dự phòng khoản công nợ khó đòi của khách hàng Sears, Roebuck and Co và Kmart Corporation với số tiền 78,6 tỉ đồng trong quý IV/2018, May Thành Công còn khoản phải thu từ Sears gần 64 tỉ đồng.

CTCP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công (Mã: TCM) công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 với doanh thu thuần 835,2 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kì. Giá vốn hàng bán 654 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kì. Theo đó, lợi nhuận gộp đạt 181 tỉ đồng, tăng 37%.

Doanh thu hoạt động tài chính chiếm tỉ lệ nhỏ, tăng mạnh từ 6,2 tỉ đồng lên 10,4 tỉ đồng. Chi phí tài chính 11 tỉ đồng, giảm 46%.

Trong quý này, May Thành Công còn ghi nhận lãi liên kết 27 tỉ đồng trong khi cùng kì chỉ là 807 triệu đồng. Đây là khoản thu nhập từ đầu tư CTCP Hợp tác kinh tế và xuất Nhập khẩu Savimex. Trước đó, công ty đã chào mua công khai 2,75 triệu cổ phiếu SAV của Savimex với giá chào mua 9.000 đồng/cp.

Chi phí bán hàng 38,8 tỉ đồng, tăng 15,5%. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 39,8 tỉ đồng lên 116,8 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là quý IV công ty có dự phòng khoản công nợ khó đòi của khách hàng Sears, Roebuck and Co và Kmart Corporation với số tiền 78,6 tỉ đồng

Sau khi trừ đi các chi phí, May Thành Công ghi nhận lãi sau thuế 46,9 tỉ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Cả năm 2018, doanh thu thuần đạt 3.662 tỉ đồng, tăng 14%, và vượt 10% kế hoạch năm. Lãi sau thuế 260,4 tỉ đồng, tăng 35,2% và vượt kế hoạch.

Tại 31/12/2018, tổng tài sản của công ty ở mức 3.247 tỉ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tồn kho tăng mạnh từ 805 tỉ đồng lên 1.138 tỉ đồng; Phải thu ngắn hạn khách hàng 332 tỉ đồng, giảm 23,5% riêng khoản phải thu đối với Sear, Roebuck and Co 64 tỉ đồng, gấp 4,6 lần so với đầu năm.

may thanh cong van con khoan phai thu 64 ti dong tu khach hang sears
(Nguồn: Báo cáo tài chính của May Thành Công).

Về phần nguồn vốn, vay ngắn hạn tăng nhẹ lên 1.008 tỉ đồng trong khi đó vay và nợ thuê dài hạn ở mức 222.1 tỉ đồng, giảm 24,3% so với đầu năm.

Theo đánh giá mới đây của CTCP Chứng khoán BIDV (BSC), năm 2019, quy mô của Sears bị thu hẹp theo phương án tái cấu trúc. Mặc dù lưu ý là các cửa hàng được Sears giữ lại đều có hiệu quả tốt. Trong trường hợp xấu phải đóng cửa, BSC cho rằng doanh thu của May Thành Công có thể bị ảnh hưởng ít nhiều.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/may-thanh-cong-van-con-khoan-phai-thu-64-ti-dong-tu-khach-hang-sears-117788.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/