10:54 | 16/10/2019

Lợi nhuận quí III Cao su Đà Nẵng gấp 2,6 lần cùng kì

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, CTCP Cao su Đà Nẵng (Mã: DRC) ghi nhận gần 2.891 tỉ đồng doanh thu thuần và 212 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng khoảng 13% và 59% so với cùng kì năm trước.

Quí III/2019, Cao su Đà Nẵng đạt doanh thu thuần gần 971 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kì năm trước. Theo báo cáo của CTCK Rồng Việt, doanh thu của DRC tăng đến từ việc Công ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ và tăng 5% giá bán từ giữa quí II/2019.

Theo đó, biên lợi nhuận gộp của Công ty trong quí III năm nay ở mức 16,7%, cao hơn đáng kể so với mức 12,2% của quí III/2018. 

Bên cạnh đó, chi phí tài chính trong quí III/2019 cũng thấp hơn 40% so với kì trước, ghi nhận 18,5 tỉ đồng. Nhờ đó, Cao su Đà Nẵng đạt gần 102 tỉ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và gần 82 tỉ đồng lãi sau thuế trong quí III vừa qua, đều gấp khoảng 2,6 lần các kết quả cùng kì 2018.

Đây cũng là khoản lợi nhuận cao nhất trong một quí mà Cao su Đà Nẵng đạt được kể từ quí IV/2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, Công ty ghi nhận gần 2.891 tỉ đồng doanh thu thuần và 212 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng khoảng 13% và 59% so với 9 tháng đầu năm trước.

Với kết quả này, Cao su Đà Nẵng đã thực hiện xấp xỉ 71% kế hoạch doanh thu và vượt 35% chỉ tiêu lãi trước thuế đặt ra trong năm nay.

drc kqkd

Đvt: Tỉ đồng. (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2019 của Cao su Đà Nẵng)

Trong 3 quí đầu năm 2019, dòng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Cao su Đà Nẵng vào khoảng 347 tỉ đồng. Công ty không chi đáng kể cho hoạt động đầu tư và sử dụng hầu hết tiền thu vào từ kinh doanh để giảm bớt nợ vay.

Theo đó, nợ vay ngắn hạn và dài hạn vào thời điểm 30/9/2019 ghi nhận xấp xỉ 511 tỉ đồng và 157 tỉ đồng, lần lượt giảm khoảng 28% và 36% so với đầu năm.

So sánh tại thời điểm cuối tháng 9 với đầu năm 2019, các khoản mục ngắn hạn phải thu khách hàng và phải trả người bán giảm lần lượt 26% và 41%, tương ứng giảm khoảng 80 tỉ đồng và 100 tỉ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho của Cao su Đà Nẵng tăng khoảng 10,5%, lên mức 934 tỉ đồng vào thời điểm 30/9/2019.

Tại thời điểm cuối quí III/2019, tổng tài sản của Cao su Đà Nẵng là 2.608 tỉ đồng, giảm khoảng 8% (xấp xỉ 225 tỉ đồng) so với đầu năm, chủ yếu bởi việc ghi nhận 208 tỉ đồng khấu hao tài sản cố định liên quan đến nhà máy lốp radial giai đoạn 1.

Theo một phân tích của công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), đến cuối năm 2020, thiết bị của nhà máy radial giai đoạn 1 sẽ được khấu hao hết. Kể từ năm 2021, VDSC ước tính chi phí khấu hao sẽ giảm khoảng 150 tỉ đồng, giúp tăng lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/loi-nhuan-qui-iii-cao-su-da-nang-gap-26-lan-cung-ki-20191016101332682.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/