18:09 | 13/01/2021

Lơi nhuận PTI tăng 129% trong năm 2020

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của PTI ước đạt 303 tỷ đồng, hoàn thành 190% kế hoạch năm và tăng trưởng 129% so với 2019.

PTI kết thúc năm 2020 với lợi nhuận tăng trưởng 129% - Ảnh 1.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (Ảnh: PTI).

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2020 ước đạt 303 tỷ đồng, hoàn thành 190% kế hoạch năm và tăng trưởng 129% so với năm 2019.

Trong năm 2020, tổng doanh thu của PTI ước đạt 6.000 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch và tăng trưởng 5% so với năm 2019. 

Trong đó, doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người đóng góp chủ yếu với kết quả lần lượt là 2.650 tỷ đồng (tăng 2%) và 1.752 tỷ đồng (tăng 30%). 

Năm vừa qua, nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật của PTI cán mốc 1.000 tỷ đồng lần đầu tiên, tăng trưởng 33% so với năm ngoái. Bên cạnh đó, nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải cũng tăng trưởng 12%, tuy nhiên nghiệp vụ này không chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của công ty.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, PTI đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 6.600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 250 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác dự đạt 109 tỷ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/loi-nhuan-pti-tang-129-trong-nam-2020-20210113173823844.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/