07:21 | 17/10/2020

Lợi nhuận Dược phẩm Imexpharm (IMP) tăng 21% quí III, đẩy mạnh vay nợ

Ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kì nhưng Dược phẩm Imexpharm mới đạt khoảng 53% kế hoạch năm.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (Mã: IMP) vừa công bố kết quả báo cáo tài chính quí III với doanh thu thuần giảm gần 11% so với cùng kì năm 2019.

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp này giảm 15% xuống 176 tỉ đồng. Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp chỉ giảm 5% so với quí III/2019. 

Biên lợi nhuận gộp trong quí đạt 39,3%, cải thiện nhẹ so với con số 36,7% của cùng kì năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế trong quí III tăng 21%, đạt 51 tỉ đồng.

Dược phẩm Imexpharm (IMP): Lợi nhuận quí III tăng hơn 20% sau thương vụ chuyển nhượng - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của CTCP Dược phẩm IMEXPHARM (Mã: IMP) quí III/2020. (Ảnh: Minh Hằng tổng hợp từ BCTC).

Nếu tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của IMP có giảm nhẹ 4 tỉ đồng xuống 882 tỉ đồng, tương đương với mức giảm 0,5% so với cùng kì năm ngoái. 

Phần lớn doanh thu của IMP đến từ mặt hàng sản xuất là 837 tỉ đồng, chiếm gần 95% doanh thu, tăng 3% so với cùng kì năm 2019. Tuy nhiên, nếu 9 tháng năm 2019 ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu 6 tỉ đồng thì qua 9 tháng năm 2020, doanh nghiệp này phải chi 19 tỉ đồng cho việc giảm trừ doanh thu.

Lợi nhuận khác giảm mạnh trong 9 tháng năm 2020 do thu nhượng bán, thanh lí tài sản đạt hơn 2 tỉ đồng, trong khi giai đoạn này năm ngoái, công ty ghi nhận con số 8 tỉ đồng cho việc thanh lí bán tài sản.

Sau 9 tháng đầu năm 2020, IMP ghi nhận lãi sau thuế tăng 26% so với cùng kì năm ngoái, đạt 139 tỉ đồng. EPS trailing của IMP đạt 2.849 đồng.

Năm 2020, công ty lên kế hoạch doanh thu 1.750 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 260 tỉ đồng năm 2020. Như vậy qua 9 tháng, IMP mới hoàn thành được 50,4% kế hoạch doanh thu, 53% kế hoạch lợi nhuận.

Về qui mô, tổng tài sản của công ty tại ngày 30/9 là 2.072 tỉ đồng. Trong đó, khoản phải thu, hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm hơn nửa.

Tổng nợ đi vay tăng vọt lên 197,5 tỉ đồng trong khi đầu năm chỉ gần 38 tỉ đồng và đều là vay ngắn hạn từ ngân hàng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/loi-nhuan-duoc-pham-imexpharm-imp-tang-21-qui-iii-day-manh-vay-no-20201016165129164.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/