15:10 | 16/10/2019

LienVietPostBank lãi trước thuế hơn 1.600 tỉ đồng trong 9 tháng, đạt 86% kế hoạch năm

Tính đến cuối tháng 9, cho vay khách hàng của LienVietPostBank đạt 135.105 tỉ đồng, tăng 11,7% và tổng huy động vốn đạt 176.159 tỉ đồng, tăng 10,1% so với cuối năm 2018.

IMG_1180

Theo thông báo mới đây của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB), luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.636 tỉ đồng, tăng 61% so với cùng kì năm 2018, bằng 86% mục tiêu kế hoạch năm 2019. 

Riêng trong quí III, lợi nhuận của ngân hàng đạt 519 tỉ đồng, bằng 149% so với cùng kì năm trước. 

Trong đó, thu thuần dịch vụ, hoạt động ngoại hối tiếp tục có những chuyển biến tích cực, cao hơn 2,4 lần so với cùng kì năm trước nhờ việc phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ mới, triển khai nhiều chương trình thúc đẩy hỗ trợ bán hàng.

Theo dự kiến của LienVietPostBank, đến cuối năm 2019, thu thuần dịch vụ sẽ đạt mức cao nhất trong 11 năm trở lại đây.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 193.536 tỉ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2019, trong đó cho vay khách hàng đạt 135.105 tỉ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2018. Tổng huy động vốn đạt 176.159 tỉ đồng, tăng 10,1%.

Cùng với đó, các chỉ số hiệu quả sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân có cải thiện rõ rệt đạt 0,71% và 11,66%, tăng 24,6% và 19% so với 2018, cao hơn mức trung bình của ngành.

Hiện nay, LienVietPostBank là ngân hàng thương mại cổ phần có mạng lưới rộng khắp với gần 550 chi nhánh, phòng giao dịch, gần 1.000 phòng giao dịch Bưu điện và quyền khai thác hơn 10.000 điểm giao dịch bưu điện dịch trải khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/lienvietpostbank-lai-truoc-thue-hon-1600-ti-dong-trong-9-thang-dat-86-ke-hoach-nam-20191016151009141.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/