21:04 | 16/10/2020

KSB chốt ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 20%

KSB dự kiến phát hành thêm gần 10,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 với tỉ lệ 20%. Ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 28/10.

Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Mã: KSB) công bố quyết định trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông tỉ lệ 20% cho năm 2019 (sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị). Ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 28/10.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm gần 10,7 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ của KSB sẽ tăng  từ 534 tỉ đồng lên hơn 640 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

Nhằm ghi nhận đóng góp của cán bộ, nhân viên công ty, Hội đồng Quản trị KSB cũng thông qua phương án phát hành hơn 2,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Tỉ lệ phát hành ESOP tương ứng là 4,68%. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. KSB cũng cho biết số vốn huy động được dùng để bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp.

Trong quí II, KSB ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 398 tỉ đồng, tăng 36% so với cùng kì năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 108 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kì nhờ hoạt động cho thuê khu công nghiệp có chuyển biến.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, KSB đạt gần 694 tỉ đồng doanh thu thuần và ghi nhận lợi nhuận sau thuế 159 tỉ đồng, lần lượt tăng 18% và 4% so với nửa đầu năm 2019. Với kế hoạch đề ra, công ty đã thực hiện được 47% kế hoạch doanh thu và 50% lợi nhuận cả năm.

Chốt phiên ngày 16/10, giá cổ phiếu KSB tăng 2,5% lên 31.000 đồng/cp với lượng thanh khoản 1,2 triệu đơn vị.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ksb-chot-ngay-tra-co-tuc-bang-co-phieu-ti-le-20-20201016204050126.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/