Hợp tác xã nông nghiệp (Agricultural cooperative) là gì? Đặc điểm

Hợp tác xã nông nghiệp (tiếng Anh: Agricultural cooperative) là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 nông dân, hộ gia đình nông nghiệp tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau.

Hợp tác xã nông nghiệp (Agricultural cooperative) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: La coopération agricole)

Hợp tác xã nông nghiệp

Khái niệm

Hợp tác xã nông nghiệp trong tiếng Anh được gọi là Agricultural cooperative hay Farmers' co-op.

Hợp tác xã nông nghiệp là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 nông dân, hộ gia đình nông nghiệp tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản hợp tác xã.

Đặc điểm

Hợp tác xã nông nghiệp có những đặc điểm sau:

- Hợp tác xã nông nghiệp là một tổ chức kinh tế tập thể họat động trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Được thành lập để tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp;

- Là một tổ chức kinh tế của nông dân, có đặc trưng gắn với hộ nông dân;

- Hợp tác xã nông nghiệp là tổ chức kinh tế tập thể mang tính xã hội cao;

- Hợp tác xã nông nghiệp trước hết là để đáp ứng các nhu cầu chung của nông dân về sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp;

- Nông dân gia nhập hợp tác xã là vì họ cần được hợp tác xã cung cấp dịch vụ, sản phẩm mà từng hộ không thể tự làm hoặc làm một mình không có hiệu quả;

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp của hợp tác xã chỉ là công cụ nhằm thúc đẩy tăng thêm lợi ích, hiệu quả sản xuất kinh doanh của hộ nông dân;

- Mục tiêu của hợp tác xã là phục vụ nhu cầu chung của thành viên, không phải vì lợi nhuận. hợp tác xã là một tổ chức kinh tế mang tính hợp tác có tính xã hội sâu sắc, hỗ trợ các hộ nông dân tăng cạnh tranh trong kinh tế thị trường;

- Hợp tác xã là một tổ chức dân chủ, xã hội cao của nông dân, trong đó các thành viên được bình đẳng, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư nông nghiệp trong quản xã hội, kinh doanh.

Lợi ích khi thành lập và gia nhập 

Khi thành lập Hợp tác xã nông nghiệp nông dân sẽ được mua chung, bán chung và được hợp tác xã cung cấp dịch vụ, sản phẩm với giá rẻ hơn thị trường và bảo đảm chất lượng.

Nông dân vừa là đồng chủ sở hữu hợp tác xã vừa là khách hàng của hợp tác xã.

- Được ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ hợp tác xã theo giá cả thỏa thuận giữa hợp tác xã và thành viên;

- Được hợp tác xã hỗ trợ hoặc tiêu thụ sản phẩm của hộ thành viên;

- Được ưu tiên làm việc cho hợp tác xã và được trả công lao động theo qui định của Điều lệ hợp tác xã;

- Được chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã đối với thành viên, theo vốn góp;

- Được cung cấp các thông tin kinh tế - kĩ thuật cần thiết; được hợp tác xã hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ;

- Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã.

(Tài liệu tham khảo: Cẩm năng Hợp tác xã nông nghiệp, nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với sự hỗ trợ kĩ thuật và tài chính của Chính phủ Australia và Quĩ Châu Á)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hop-tac-xa-nong-nghiep-agricultural-cooperative-la-gi-dac-diem-20200528104604658.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/