09:26 | 05/12/2019

Hóa chất Đức Giang dự chi gần 130 tỉ đồng tạm ứng cổ tức

Ngày 23/12 tới đây, Hóa chất Đức Giang sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỉ lệ 10%.

HĐQT CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2019.

Cụ thể, công ty sẽ tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Ngày 23/12 tới đây sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/1/2020.

Với khoảng 129,4 triệu cp DGC đang lưu hành, ước tính Hóa chất Đức Giang sẽ chi gần 129,4 tỉ đồng cho việc tạm ứng cổ tức nói trên.

Tại ngày 30/9/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của Hóa chất Đức Giang còn trên 796 tỉ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, công ty đạt 3.641 doanh thu thuần và 398 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, lần lượt giảm 12% và 36% so với cùng kì. Theo đó, công ty thực hiện được 46% kế hoạch lợi nhuận năm.

Một số chỉ tiêu tài chính của Hóa chất Đức Giang

Một số chỉ tiêu tài chính của Hóa chất Đức Giang (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: VDSC.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hoa-chat-duc-giang-du-chi-gan-130-ti-dong-tam-ung-co-tuc-20191205083706102.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/