Hải Phát Invest nói gì về thông tin quên báo cáo việc phát hành 800 tỷ trái phiếu?

Hải Phát Invest khẳng định, trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp đã thực hiện việc công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định.

Ngày 14/9 vừa qua, CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, Mã: HPX) đã công bố thông tin về việc phát hành hai lô trái phiếu riêng lẻ. Cả hai văn bản được gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 2/8.

Cụ thể, một lô trái phiếu có mã HPXH2123011 kỳ hạn 24 tháng, giá trị 450 tỷ đồng, ngày phát hành 24/12/2021, ngày hoàn tất 12/1/2022. Lô còn lại có mã HPXH2224001 kỳ hạn 24 tháng, giá trị 350 tỷ đồng, ngày phát hành 12/1/2022, ngày hoàn tất 10/2/2022.  

Điều 20 về công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP như sau: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Liên quan đến thông tin về việc doanh nghiệp quên báo cáo việc phát hành trái phiếu, Hải Phát Invest vừa có phản hồi, qua đó khẳng định trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp đã thực hiện việc công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định về công bố Thông tin (CBTT) tại Nghị định 153/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020 cụ thể:

Trước khi phát hành các gói trái phiếu, HPX đã thực hiện CBTT trước đợt phát hành theo quy định tại Điều 19, Nghị định 153/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020. Việc CBTT được thực hiện tối thiểu trước một ngày kể từ ngày thông báo phát hành.

Ngoài ra, sau khi thực hiện chào bán các gói trái phiếu, HPX đã thực hiện CBTT kết quả chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 20, Nghị định 153/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020. Tất cả các gói trái phiếu đều được CBTT trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Ảnh chụp màn hình. (Nguồn: Hải Phát Invest).

Liên quan đến hai mã trái phiếu là HPXH2122011 và mã HPXH2223001, Hải Phát Invest cho biết, ngày 21/7/2022, doanh nghiệp và các nhà đầu tư đã ký các văn bản thỏa thuận về việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu phát hành ngày 24/12/2021 và 12/01/2022 từ 12 tháng lên 24 tháng.

Do đó ngày 21/7/2022, doanh nghiệp đã thực hiện các thủ tục CBTT về việc thay đổi nội dung kỳ hạn trái phiếu với HNX. HNX đã hướng dẫn HPX thực hiện việc thay đổi kỳ hạn trái phiếu nêu trên. Ngày 14/9/2022 việc thay đổi thông tin kỳ hạn trái phiếu đã được hoàn tất và được HNX công bố thông tin trên chuyên trang đối với hai mã trái phiếu HPXH2123011 và HPXH2224001.

Đối với mã HPXH2125007, HPX cho biết, việc công bố kết quả phát hành bị chậm, nguyên nhân là do trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Các Cơ quan Nhà nước thực hiện việc giãn cách xã hội, đời sống người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng không thể hoạt động bình thường vì vậy HPX chưa thể CBTT đúng hạn trong thời điểm đó.

Ngay sau đó khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, HPX đã gửi ngay văn bản giải trình lên HNX về việc chậm báo cáo trên và đã được HNX chấp thuận điều chỉnh.

Còn đối với mã HPXH2123008, Công ty này cho biết đã thực hiện CBTT về kết quả phát hành vào ngày 22/11/2021 theo đúng quy định. Tuy nhiên sau đó do thay đổi về phương thức trả lãi nên HPX cũng đã thực hiện việc gửi văn bản đề nghị HNX đính chính thông tin về thay đổi phương thức trả lãi nên trên và đã được HNX chấp thuận điều chỉnh ngày 22/7/2021.

Hải Phát Invest khẳng định, trong thời gian qua, đối với các gói trái phiếu đến hạn, doanh nghiệp đã thực hiện việc thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo đúng lịch thanh toán. Từ đầu năm 2022 đến 19/9/2022, công ty đã thực hiện thanh toán tiền gốc và mua mua lại các gói trái phiếu với số tiền tương ứng là 912,5 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý II/2022, tổng nợ phải trả của Hải Phát Invest tại thời điểm 30/6/2022 gần 6.540 tỷ đồng, tăng gần 488 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu tăng khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Trong đó, tổng nợ vay tại các ngân hàng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 5.300 tỷ đồng. Riêng khoản vay trái phiếu dài hạn và một số trái phiếu sắp đến hạn trả chiếm hơn 4.195 tỷ đồng, tăng 8,6% so với thời điểm đầu năm (hơn 3.860 tỷ đồng).

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hai-phat-invest-noi-gi-ve-thong-tin-quen-bao-cao-viec-phat-hanh-800-ty-trai-phieu-2022919153844284.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/