Giao dịch lớn cổ phiếu HJS, TL4, XHC, ACL, SSB, HTT, VTO

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu HJS, TL4, XHC, ACL, SSB, HTT, VTO.

Đăng ký bán ra: HJS, TL4, XHC, ACL, SSB

CTCP Thủy điện Nậm Mu (Mã: HJS): Quỹ Đầu tư giá trị Bảo Việt thông báo đã bán toàn bộ 5,1 triệu cổ phiếu (tương đương 24,29% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch là ngày 16/9.

Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (Mã: TL4): Ông Lê Quang Thế, Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 783.385 cổ phiếu (tương đương 4,89% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 22/9 đến ngày 19/10.

CTCP Xuân Hòa Việt Nam (Mã: XHC): Ông Lê Duy Anh, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông báo đã bán toàn bộ 515.800 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 15/9.

Bà Bùi Thị Hiên, vợ ông Lê Duy Anh, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông báo đã bán toàn bộ 3.424.482 cổ phiếu (tương đương 16,24% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch là ngày 15/9.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (Mã: ACL): Bà Đỗ Yên Chi thông báo đã bán 266.015 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 26/8 đến ngày 19/9.

Đăng ký mua vào: HTT, VTO

CTCP Thương mại Hà Tây (Mã: HTT): Ông Đào Văn Chiến, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 630.900 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 22/9 đến ngày 14/10.

CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO (Mã: VTO): Ông Phạm Ngọc Sinh đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 26/9 đến ngày 25/10.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (Mã: SSB): Ông Nguyễn Tuấn Cường, Phó Tổng Giám đốc thông báo đã mua 17.500 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh. Thời gian giao dịch là ngày 20/9. 

Cổ đông lớn: HJS

CTCP Thủy điện Nậm Mu (Mã: HJS): Bà Phạm Thị Thu Hà thông báo đã mua 1.040.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 16/9.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/giao-dich-lon-co-phieu-hjs-tl4-xhc-acl-ssb-htt-vto-2022921204817163.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/