08:24 | 15/04/2021

Giảm gần 20% quy mô cho vay, lợi nhuận ANZ Việt Nam co lại còn 313 tỷ đồng trong năm 2020

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của ANZ Việt Nam đạt 313 tỷ đồng, giảm 16,2% so với năm 2019. Dư nợ cho vay khách hàng giảm 19,3% nhưng tổng tài sản ANZ Việt Nam lại tăng 40,7% do tăng khoản mục tiền gửi và cho vay các TCTD khác và chứng khoán đầu tư.

ANZ Việt Nam lãi 313 tỷ đồng năm 2020, tiếp tục không có nợ xấu  - Ảnh 1.

Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam. (Ảnh: Báo Lao động).

Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 391 tỷ đồng, giảm 16,2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 313 tỷ đồng, giảm 16,3%.

Năm 2020, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của ANZ Việt Nam đạt 365 tỷ đồng, giảm 21,3%. Trong đó, thu nhập lãi thuần giảm 24,6% xuống 475 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối lần lượt giảm 35,4% và 1,8% xuống 35 tỷ và 243 tỷ đồng. 

Thậm chí, trong năm ngoái, ngân hàng không có khoản thu nào từ chứng khoán đầu tư.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh và các hoạt động kinh doanh khác lại ghi nhận tăng đột biến, đem về cho ngân hàng lần lượt 55,7 tỷ  (tăng 152%) và 96 tỷ đồng (tăng 180,4%).

Một điểm tích cực khác trong năm vừa qua, khoản hoàn nhập dự phòng rủi ro của ngân hàng tăng mạnh lên 26,6 tỷ đồng, cao gấp 7 lần năm 2019.

ANZ Việt Nam lãi 313 tỷ đồng năm 2020, tiếp tục không có nợ xấu  - Ảnh 2.

Kết quả hoạt động kinh doanh của ANZ Việt Nam (Ảnh: Lê Huy tổng hợp từ BCTC).

Tính tới 31/12/2020, dư nợ cho vay khách hàng giảm 19,3% nhưng tổng tài sản ANZ Việt Nam lại tăng 40,7% so với cuối năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do ngân hàng tăng 70% lượng tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác từ 18.310 tỷ đồng lên 31.110 tỷ đồng và tăng quy mô chứng khoán đầu tư từ 1.976 tỷ đồng lên 3.138 tỷ đồng (tăng gần 59%).

Trong khi cho vay ra giảm thì quy mô tiền gửi của khách hàng lại tăng tới 37,4% đạt 8.861 tỷ đồng, vẫn chiếm tỷ lệ thấp khi so với tổng vốn của ngân hàng.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ANZ giảm từ 21,99% vào cuối năm 2019 lên 15,97% cuối năm 2020. Ngân hàng tiếp tục duy trì không có nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu là 0%.

ANZ Việt Nam lãi 313 tỷ đồng năm 2020, tiếp tục không có nợ xấu  - Ảnh 3.

Một số chỉ tiêu tài chính của ANZ Việt Nam. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp từ BCTC).

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/giam-gan-20-quy-mo-cho-vay-loi-nhuan-anz-viet-nam-co-lai-con-313-ty-dong-trong-nam-2020-20210415075555122.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/