08:03 | 24/07/2019

FPT báo lãi trước thuế nửa đầu năm tăng 26,8%, mảng công nghệ tăng trưởng 44,4%

Kết thúc nửa đầu năm, FPT thực hiện được 46,8% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019.

Công ty Cổ phần FPT (Mã: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 22,2% và 26,8% so với cùng kì, lần lượt đạt 12.492 tỉ đồng và 2.139 tỉ đồng. Với kết quả này, FPT đã thực hiện được 46,8% kế hoạch doanh thu và 48% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. 

Hoạt động kinh doanh của công ty mẹ đóng vai trò cốt lõi. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 1.780 tỉ đồng, tăng 26,1%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ cũng tăng 28,5%, đạt 1.418 tỉ đồng. 

Với kết quả kinh doanh khởi sắc, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.097 đồng, tăng 28%.

Lãi trước thuế Khối Công nghệ tăng trưởng 44,4%

Khối Công nghệ đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của FPT với doanh thu 6.964 tỉ đồng và lợi nhuận đạt 855 tỉ đồng, tăng tương ứng 27,6% và 44,4% so với cùng kì.

Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài của khối này đạt 4.932 tỉ đồng, tăng 37,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 742 tỉ đồng, tăng 39,5%. Tất cả các thị trường nước ngoài đều có mức tăng trưởng doanh thu trên 26%, trong đó thị trường Mỹ đạt mức tăng trưởng doanh thu cao nhất, tăng 85,8% so với cùng kì.

Đối với mảng chuyển đổi số, doanh thu mảng dịch vụ này đạt 1.654 tỉ đồng, tăng 40,9% so với cùng kì, đóng góp 34% doanh thu khối Công nghệ tại thị trường nước ngoài.

Bên cạnh đó, khối Viễn thông ghi nhận 4.922 tỉ đồng doanh thu, tăng 17,4%. Lợi nhuận trước thuế khối này đạt 822 tỉ đồng, tăng 13%. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận của mảng dịch vụ viễn thông chiếm lần lượt 4.650 tỉ đồng và 684 tỉ đồng.

Lợi nhuận từ thị trường nước ngoài tăng 36,1%

Sau nửa đầu năm 2019, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 5.208 tỉ đồng doanh thu, tăng 34%; lợi nhuận trước thuế 802 tỉ đồng, tăng 36,1% so với cùng kì năm 2018.

Tỉ trọng doanh thu và lợi nhuận thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt làn 42% và 38%.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/fpt-bao-lai-truoc-thue-nua-dau-nam-tang-268-mang-cong-nghe-tang-truong-444-20190723171503717.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/