10:07 | 30/01/2021

FLC Faros cải chính số liệu trên báo cáo tài chính

Sau cải chính, lợi nhuận sau thuế quý IV/2019 của FLC Faros giảm 35 tỷ đồng, tương đương giảm 35% so với số công bố ban đầu.

FLC Faros cải chính số liệu trên báo cáo tài chính - Ảnh 1.

Một công trường do FLC Faros đang thi công. (Ảnh: Đức Quyền).

Ngày 21/1 năm nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) 100 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch trong báo cáo tài chính các năm 2018 và 2019.

Ngày 29/1 vừa qua, FLC Faros đã gửi thông báo cải chính số liệu báo cáo tài chính năm 2019. Cụ thể:

* Chi phí tài chính được điều chỉnh tăng hơn 32 tỷ đồng (tức 26%) do trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư tài chính dài hạn.

* Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành phải tăng 4,48 tỷ đồng (+11%) do tăng thuế TNDN của năm 2018 thêm 793 triệu đồng, của năm 2019 là 941 triệu đồng do giảm chi phí khấu hao tạm thời một số tài sản cố định; tăng thuế TNDN 1,44 tỷ đồng do giảm chi phí tính thuế là chi phí khấu hao tài sản cố định vượt quy định; giảm thuế TNDN 6,47 tỷ đồng do tăng chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn; tăng thuế TNDN 5,47 tỷ đồng do loại chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; tăng thuế TNDN 2,3 tỷ đồng do loại bổ sung chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết sau khi điều chỉnh các chỉ tiêu có liên quan.

* Chi phí thuế TNDN hoãn lại giảm 1,73 tỷ đồng (-26%) do chênh lệch khấu hao tạm thời của một số tài sản cố định có khung khấu hao nhanh hơn so với khung quy định (chênh lệch khấu hao năm 2018 là 3,97 tỷ đồng, năm 2019 là 4,71 tỷ đồng).

Các chênh lệch ảnh hưởng nêu trên đã được điều chỉnh và công bố thông tin trong báo cáo tài chính quý IV/2020. Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2019 được điều chỉnh giảm từ 101 tỷ đồng xuống còn 66 tỷ đồng, tương đương giảm 35%.

Quý IV/2020, FLC Faros báo lãi 151 tỷ đồng. Nếu so với số sau cải chính, lợi nhuận quý IV/2020 của công ty tăng trưởng 129%; nếu so với số trước cải chính, tỷ lệ tăng trưởng là 50%.

Lũy kế cả năm 2020, FLC Faros ghi nhận doanh thu 1.799 tỷ đồng, giảm 63% so với 2019; lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng, giảm 98,5%.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/flc-faros-cai-chinh-so-lieu-tren-bao-cao-tai-chinh-20210130100747571.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/