15:48 | 18/10/2020

EVN: Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đạt hơn 162 tỉ kWh

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 185,37 tỉ kWh, tăng 2,68% so với cùng kì năm 2019.

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết trong tháng 9/2020, nhu cầu tiêu thụ điện tăng do các hoạt động kinh tế - xã hội được phục hồi sau dịch COVID-19 với sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 21,32 tỉ kWh, tăng 8,17% so với tháng 9/2019. 

Sản lượng điện sản xuất bình quân đạt 710,7 triệu kWh/ngày, trong đó sản lượng ngày lớn nhất đạt 778,75 triệu kWh (ngày 4/9), công suất phụ tải lớn nhất đạt 37.835MW (ngày 4/9).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 185,37 tỉ kWh, tăng 2,68% so với cùng năm 2019.

Trong đó thủy điện huy động 48,38 tỉ kWh, bằng 91,36% kế hoạch và giảm 6,93%; nhiệt điện khí huy động 27,42 tỉ kWh, giảm 16,56%; nhiệt điện than huy động 97,29 tỉ kWh, tăng 10,5%; nhiệt điện dầu huy động 1,04 tỉ kWh, tăng hơn 33%.

Năng lượng tái tạo huy động 8,16 tỉ kWh, trong đó điện mặt trời đạt 7,23 tỉ kWh, tăng gấp 2,6 lần so với cùng năm 2019.

Trong 9 tháng năm 2020, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 104,21 tỉ kWh, chiếm 56,22% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. 

Trong đó, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện do EVN sở hữu 100% vốn (không tính EVNGENCO3 và các công ty cổ phần) đạt 60,42 tỉ kWh, chiếm tỉ trọng 32,59%.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN trong tháng 9/2020 đạt 19,93 tỉ kWh, tăng 1,05% so với tháng 8/2020 và tăng 8,4% so với cùng năm 2019. 

Trong đó điện cấp cho công nghiệp - xây dựng tăng 7,7%, điện cấp cho dịch vụ thương mại giảm gần 11%, điện cấp cho quản lí tiêu dùng tăng 13,17% so với cùng năm 2019. 

Lũy kế 9 tháng năm 2020, sản lượng điện thương phẩm toàn EVN đạt 162,31 tỉ kWh, tăng 3,09% so với cùng năm 2019.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/evn-san-luong-dien-thuong-pham-9-thang-dat-hon-162-ti-kwh-20201018153807911.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/