Digiworld (DGW) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 110%

Digiworld sẽ chốt ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100% trong tháng 8.

Digiworld (DGW) dự kiến trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 110% - Ảnh 1.

Ảnh: Digiworld.

Hội đồng quản trị CTCP Thế giới số (Digiworld - Mã: DGW) vừa ra nghị quyết thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 23/8, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/8. Ngày thanh toán dự kiến là 8/9.

Hiện, tổng số cổ phần đang lưu hành của Digiworld là hơn 44,2 triệu. Như vậy trong đợt chia cổ tức lần này, công ty sẽ chi hơn 44 tỷ đồng để chia cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 23/8.

Digiworld cũng thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận một cổ phiếu mới. Như vậy số cổ phiếu phát hành thêm là 44,2 triệu; số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên hơn 88,4 triệu cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng cũng là ngày 23/8.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2020 là hơn 670 tỷ đồng. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Digiworld dự kiến tăng lên thành 884 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, sau 6 tháng đầu năm, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần 9.225 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước, lãi sau thuế đạt 223 tỷ đồng, tăng 139%. Như vậy, công ty đã hoàn thành 61% kế hoạch năm về doanh thu và 74% mục tiêu lợi nhuận năm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/digiworld-dgw-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-mat-va-co-phieu-thuong-tong-ty-le-110-20210811080503647.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/