10:39 | 20/09/2019

Điều khiển (Controlling) trong quản trị là gì? Nội dung và sự cần thiết của chức năng điều khiển

Điều khiển (tiếng Anh: Controlling) là những hoạt động liên quan đến hướng dẫn, đôn đốc và động viên những người dưới quyền thực hiện các mục tiêu của tổ chức với hiệu quả cao nhất.

Fotolia_114680457_XS

Hình minh họa. Nguồn: Wvib

Điều khiển (Controlling)

Định nghĩa

Điều khiển trong tiếng Anh là ControllingĐiều khiển là những hoạt động liên quan đến hướng dẫn, đôn đốc và động viên những người dưới quyền thực hiện các mục tiêu của tổ chức với hiệu quả cao nhất.

Sự cần thiết của chức năng điều khiển trong quản trị

- Nhân viên trong tổ chức có thể làm việc với một thái độ nhiệt tình hăng hái, thậm chí họ sẵn sàng tự nguyện làm thêm giờ khi công việc chưa xong. Song cũng có thể họ làm việc một cách uể oải, đối phó.

- Thái độ làm việc của nhân viên như thế nào phụ thuộc vào khả năng kích thích, động viên, chỉ huy, phối hợp con người, giải quyết các xung đột trong tập thể. Các công việc này thuộc về chức năng điều khiển trong quản trị.

Nói cách khác, hiệu quả của quản trị có được chỉ khi huy động được sự nỗ lực, nhiệt tình, trách nhiệm của nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để làm được điều đó, nhà quản trị phải biết điều khiển các hoạt động có liên quan để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu.

Nội dung của chức năng điều khiển

Từ khái niệm, ta có thể xác định được các nội dung của chức năng điều khiển bao gồm các vấn đề sau:

- Động viên và lãnh đạo con người trong tổ chức nỗ lực làm việc, hướng họ vào việc thực hiện tốt mục tiêu của tổ chức.

+ Động viên là tạo ra sự hăng hái, nhiệt tình, phấn khởi và trách nhiệm hơn trong quá trình thực hiện công việc của cấp dưới, qua đó làm cho công việc được hoàn thành một cách có hiệu quả cao.

+ Động viên bao gồm cả động viên về vật chất lẫn động viên về mặt tinh thần. Trong lịch sử phát triển của quản trị đã có nhiều lý thuyết động viên như: Lí thuyết cấp bậc nhu cầu của Abraham Maslow, lí thuyết hai nhân tố của Herzberg, lí thuyết E.R.G, Thuyết mong đợi của Victor. H. Vroom, lí thuyết về sự công bằng...

+ Lãnh đạo là một nghệ thuật tác động vào con người sao cho họ không những chỉ tuân thủ các mệnh lệnh mà còn tự nguyện hăng hái làm việc.

- Thông tin hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho con người làm việc. 

- Xử kịp thời, hiệu quả các xung đột có liên quan đến tổ chức.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị học, Trường Đại học Kinh tế tài chính)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dieu-khien-controlling-trong-quan-tri-la-gi-noi-dung-va-su-can-thiet-cua-chuc-nang-dieu-khien-20190920093736333.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/