09:07 | 26/06/2020

ĐHĐCĐ HAGL Agrico: Lợi nhuận sẽ chủ yếu rơi vào quí IV

Năm 2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu 4.307 tỉ đồng, gấp 2,3 lần so năm 2019 trong đó chuối dự kiến đạt 316.111 tấn, mang lại doanh thu 3.708 tỉ đồng, đóng góp 86,09% trong cơ cấu doanh thu.

Sáng 26/6, CTCP Nông nghiệp Quốc tế HAGL (HAGL Agrico - Mã: HNG) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để nhằm qua kế hoạch kinh doanh cũng như  bầu nhân sự mới cho giai đoạn 2020 - 2025.

ĐHĐCĐ HAGL Agrico: Lợi nhuận trước thuế dự kiến 566 tỉ đồng, bầu ban lãnh đạo nhiệm kì 2020-2025  - Ảnh 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của HAGL Agrico sáng 26/6 (ảnh: Thu Hoài).

Cụ thể, trọng tâm năm 2020 của HAGL Agrico là chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái hiện có nhằm tạo tính ổn định trong sản xuất kinh doanh, kết hợp với việc tiếp tục mở rộng hướng đến mục tiêu 15.000 ha chuối trong tương lai.

Công ty sẽ thực hiện sản xuất nông nghiệp qui mô lớn và chuyên biệt theo nhóm cây trồng, ứng dụng công nghệ cao và chăm sóc, thu hoạch, bảo quản để cải thiện năng suất và tăng tỉ lệ trái loại 1.

Trong đó, chuối dự kiến đạt 316.111 tấn, mang lại doanh thu 3.708 tỉ đồng, đóng góp 86,09% trong cơ cấu doanh thu. Sản lượng mít 12.565 tấn, dự kiến mang lại doanh thu 239 tỉ đồng, chiếm 5,55% tổng doanh thu. Sản lượng Thanh Long khoảng 10.973 tấn, dự kiến mang lại doanh thu 215 tỉ đồng và chiếm 4,99% trong tổng doanh thu. Cao su và một số loại trái cây khác dự kiến mang lại doanh thu 145 tỉ đồng, đóng góp 3,37% tổng doanh thu. Công ty cũng cho biết vẫn tiếp tục duy trì chăm sóc vườn cao su dù bối cảnh hiện nay giá cao su còn thấp.

Bên cạnh đó, tại đại hội lần này, cổ đông sẽ xem xét bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kì 2020-2025. Hiện tại có 6 ứng viên thành viên HĐQT bao gồm ông Đoàn Nguyên Đức, ông Đỗ Xuân Diện, ông Võ Trường Sơn, ông Nguyễn Hoàng Phi, ông Nguyễn Quan Anh và bà Võ Thị Mỹ Hạnh. Ba ứng viên BKS bao gồm ông Đặng Công Trực, ông Lê Hồng Phong và bà Lê Thùy Dương.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dhdcd-hagl-agrico-loi-nhuan-truoc-thue-du-kien-566-ti-dong-bau-ban-lanh-dao-nhiem-ki-2020-2025-2020062608571049.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/