16:41 | 19/06/2020

Dệt may là mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh nhất trong 5 tháng đầu năm 2020

5 tháng đầu năm, trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 100,21 tỉ USD, giảm 0,9% so với cùng kì năm trước. Trong đó, dệt may có mức giảm mạnh nhất, giảm 13,6% tương ứng giảm 1,66 tỉ USD so với 5 tháng 2019.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, sau khi giảm mạnh trong tháng 4, trị giá xuất khẩu của cả nước trong tháng 5 đã quay lại đà tăng trưởng, đạt 19,19 tỉ USD tăng hơn 9% so với tháng trước.

Trong đó, có những nhóm hàng có mức tăng cao như: điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,93 tỉ USD, tăng 428 triệu USD tương ứng tăng hơn 17%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,40 tỉ USD tăng 360 triệu USD, tăng gần 12%; hàng dệt may đạt 1,87 tỉ USD tăng 257 triệu USD tương ứng tăng 16%...

Tính đến hết tháng 5, trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 100,21 tỉ USD, giảm 0,9% so với cùng kì năm trước.

Đáng chú ý, hàng dệt may có mức giảm mạnh nhất, đạt 10,56 tỉ USD giảm 13,6% tương ứng giảm 1,66 tỉ USD.

Điện thoại các loại và linh kiện mặc dù là nhóm hàng có trị giá xuất khẩu cao nhất, đạt 18,31 tỉ USD nhưng cũng là nhóm hàng có mức suy giảm lớn thứ hai, giảm hơn 7% tương ứng giảm 1,41 tỉ USD.

Trong 5 tháng đầu năm, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu dệt may lớn nhất với trị giá đạt 4,84 tỉ USD, giảm gần 15% so với 5 tháng đầu năm 2019.

Các vị trí đứng tiếp theo là thị trường Nhật Bản với 1,39 tỉ USD, giảm hơn 4%; thị trường EU với 1,26 tỉ USD, giảm 19%...

Xuất khẩu hàng điện thoại sang EU đạt 3,97 tỉ USD, giảm 24,7%; sang thị trường Mỹ đạt trị giá 3,39 tỉ USD, giảm hơn 10%; tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 3,21 tỉ USD, tăng gấp 3,2 lần; sang thị trường Hàn Quốc đạt 2,11 tỉ USD, tăng 3,7%... so với cùng kì năm trước. 

Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm duy nhất trong top 3 ngành hàng xuất khẩu chủ lực có tăng trưởng dương. 

Cụ thể, 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 15,53 tỉ USD, tăng 23,6% so với cùng kì năm 2019.

Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Trung Quốc đạt 4,32 tỉ USD, tăng 35,7% so với cùng kì năm trước.

Các vị trí tiếp theo là Mỹ đạt 3,48 tỉ USD, tăng gấp 1,95 lần; EU đạt 1,98 tỉ USD, giảm 3%; thị trường Hong Kong đạt 1,23 tỉ USD, tăng 35%; Hàn Quốc đạt 1,06 tỉ USD, giảm 8,4%...

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/det-may-la-mat-hang-xuat-khau-giam-manh-nhat-trong-5-thang-dau-nam-2020-20200619163011847.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/