07:51 | 17/10/2020

Đề xuất mới ưu đãi thuế TNDN đối với ngành công nghiệp hỗ trợ

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ dự kiến áp dụng từ kì tính thuế năm 2020.

Đề xuất mới ưu đãi thuế TNDN đối với ngành công nghiệp hỗ trợ  - Ảnh 1.

Ngành công nghiệp hỗ trợ sắp có ưu đãi mới về thuế TNDN. (Ảnh minh họa: vsi.gov.vn).

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới hoặc dự án mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trước ngày 1/1/2015, đáp ứng các điều kiện của dự án theo qui định, được cấp Giấy xác nhận ưu đãi thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại kể từ tính thuế năm 2020.

Cụ thể, đối với dự án được cấp giấy xác nhận trước tính thuế năm 2020 nhưng dự án chưa được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì thời gian ưu đãi còn lại được xác định bằng thời gian ưu đãi theo điều kiện dự án trừ đi số năm tính từ năm được cấp giấy xác nhận đến trước tính thuế năm 2020.

Đối với dự án được cấp giấy xác nhận từ tính thuế năm 2020 nhưng chưa được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì thời gian ưu đãi còn lại được xác định bằng thời gian ưu đãi theo điều kiện dự án trừ đi số năm tính từ tính thuế năm 2020 đến trước năm được cấp giấy xác nhận.

Đối với dự án được cấp giấy xác nhận trước tính thuế năm 2020, đã hoặc đang được hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án cho thời gian còn lại kể từ kì tính thuế năm 2020. 

Thời gian ưu đãi còn lại được xác định bằng thời gian ưu đãi theo điều kiện dự án trừ đi thời gian ưu đãi thuế TNDN của dự án đã được hưởng theo điều kiện khác (cả về thuế suất và thời gian miễn, giảm nếu có).

Dự kiến Nghị định này sẽ áp dụng từ kì tính thuế TNDN năm 2020.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/de-xuat-moi-uu-dai-thue-tndn-doi-voi-nganh-cong-nghiep-ho-tro-20201017072709402.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/