19:09 | 23/01/2019

Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch lãi sau thuế 2019 giảm 24% so với kế hoạch 2018

Trong năm 2019, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch doanh thu 9.968 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 471 tỉ đồng, giảm 24% so với kế hoạch 2018 đã được điều chỉnh.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Mã: DPM) công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2019 với sản lượng sản xuất 800.000 tấn, Đạm Phú Mỹ 81.000 tấn, UFC 85/Fomaldehyde 13.000 tấn, NPK Phú Mỹ 200.000 tấn và NH3 khoảng 61.434 tấn.

dam phu my dat ke hoach lai sau thue 2019 giam 24 so voi ke hoach 2018
(Nguồn: Đạm Phú Mỹ).

Về chỉ tiêu tài chính, Đạm Phú Mỹ đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất 9.968 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 471 tỉ đồng, giảm 24% so với kế hoạch năm 2018 đã được điều chỉnh.

dam phu my dat ke hoach lai sau thue 2019 giam 24 so voi ke hoach 2018
(Nguồn: Đạm Phú Mỹ).

Năng xuất lao động bình quân 507 triệu đồng/người/tháng (tính theo doanh thu). Riêng với công ty mẹ, kế hoạch tổng doanh thu là 9.729 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 461 tỉ đồng.

Đạm Phú Mỹ cho biết, kế hoạch năm 2019 thận trọng hơn để dự phòng các rủi ro, tác động khó lường trong và ngoài nước như tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp, tình hình kinh tế trong nước cũng khó khăn, biến động khó lường của giá dầu ảnh hưởng tới nguồn khí và giá khí đầu vào, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, bất thường hơn và thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Trước đó, tại đại hội cổ đông bất thường, cổ đông Đạm Phú Mỹ đã thông qua kế hoạch điều chỉnh một số chỉ tiêu với các chỉ số tài chính tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch công bố đầu năm 2018. Trong đó, doanh thu tăng từ 8.577 tỉ đồng lên 9.050 tỉ đồng, tương ứng tăng 5,5%, lợi nhuận sau thuế tăng từ 371 tỉ đồng lên 620 tỉ đồng, tương ứng tăng 67%.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dam-phu-my-dat-ke-hoach-lai-sau-thue-2019-giam-24-so-voi-ke-hoach-2018-118210.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/