14:50 | 26/02/2021

Chứng khoán HSC muốn phát hành thêm cổ phiếu, dùng gần 1.500 tỷ đồng cho vay margin

Theo kế hoạch, Chứng khoán HSC muốn phát hành 152,52 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1. Tổng số tiền dự kiến thu về là 2.135 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC, Mã: HCM) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần.

Theo kế hoạch, Chứng khoán HSC sẽ phát hành 152,52 triệu cổ phiếu HCM theo tỷ lệ phát hành 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán dự kiến là 14.000 đồng/cp. Phương thức chào bán là chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Thông tin từ Chứng khoán HSC, giá phát hành 14.000 đồng/cp dựa trên giá trị số sách theo báo cáo tài chính quý IV/2020 tự lập tại ngày 31/12/2020 là 14.557 đồng/cp. Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu HCM (từ ngày 30/12/2020 đến 17/2/2021) là 30.123 đồng/cp.

Với mức giá phát hành 14.000 đồng/cp, Chứng khoán HSC dự kiến thu về 2.135 tỷ đồng. Về mục đích sử dụng, công ty sử dụng 1.495 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ. 

Ngoài ra, Chứng khoán HSC sử dụng 427 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và 213,3 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Về hoạt động cho vay margin, trong năm 2020, Chứng khoán HSC là đơn vị tăng trưởng mạnh nhất về cho vay ký quỹ. 

Tại ngày 31/12/2020, giá trị cho vay ký quỹ của Chứng khoán HSC là 8.623 tỷ đồng, tăng 3.889 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2019. Đáng chú ý, Chứng khoán HSC có tỷ lệ cho vay margin trên vốn chủ sở hữu cao nhất trong 20 công ty lớn nhất thị trường, đạt 1,94 lần, gần chạm ngưỡng trần 2 lần theo như quy định.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-hsc-muon-phat-hanh-them-co-phieu-dung-gan-1500-ty-dong-cho-vay-margin-20210226145843316.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/