10:53 | 16/10/2019

Chủ tịch Tập đoàn BRG nhận danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng 2019

Trong khuôn khổ Lễ kỉ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng”.

Madame Nguyễn Thị Nga được vinh danh trong Top 20 doanh nhân tiêu biểu nhất năm 2019

Madame Nguyễn Thị Nga được vinh danh trong Top 20 doanh nhân tiêu biểu nhất năm 2019

Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005. Danh hiệu này được bình xét và trao tặng cho 100 Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc theo qui định ba năm/lần.

Đợt xét duyệt năm nay, Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG đã được trao tặng Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng.

Được biết, tiêu chí xét tặng danh hiệu được dựa vào thành tích của doanh nghiệp do doanh nhân lãnh đạo hay làm chủ trong ba năm liên tục; thành tích cá nhân của các doanh nhân giữ chức vụ lãnh đạo cũng từ ba năm trở lên. Giải thưởng căn cứ trên các tiêu chí về qui mô và hiệu quả như: nộp ngân sách, tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội…

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chu-tich-tap-doan-brg-nhan-danh-hieu-doanh-nhan-viet-nam-tieu-bieu-cup-thanh-giong-2019-20191016105320874.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/