08:35 | 26/06/2021

Chi hơn 1.300 tỷ đồng hỗ trợ bồi thường, tái định cư cho dân Thủ Thiêm

Nhằm tháo gỡ một số vấn đề còn chưa phù hợp trong chính sách, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM đã bổ sung mức hỗ trợ đối với một số trường hợp bị ảnh hưởng với tổng số tiền hơn 1.300 tỷ đồng.

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức đã được HĐND TP HCM khóa X thông qua tại kỳ họp thứ nhất, ngày 25/6.

Mục đích nhằm tháo gỡ một số vấn đề còn chưa phù hợp trong chính sách, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đồng thời, đảm bảo pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện, làm cơ sở để tuyên truyền, vận động, giải thích cho các hộ dân bị ảnh hưởng có thể hiểu rõ và động thuận với các chính sách của TP; từ đó làm cơ sở để xem xét, giải quyết khiếu nại của các hộ dân theo quy định.

Cụ thể, dự kiến tổng kinh phí cần bổ sung hỗ trợ công tác bồi thường, tái định cư của Khu đô thị Thủ Thiêm hơn 1.300 tỷ đồng. Trong trường hợp thực hiện tái định cư bằng chung cư, dự kiến TP cần khoảng 17.000m2. Kinh phí chi trả được sử dụng từ nguồn thu, tiền đấu giá quỹ sử dụng đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TP chịu trách nhiệm triển khai thực hiện điều chỉnh, bổ sung các nội dung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, minh bạch, công khai, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, vào hồi tháng 10/2019, TP HCM cũng đã ban hành nghị quyết thông qua chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu đất 4,3 ha với phương án áp dụng giá đất theo hệ số quy đổi với ba phương án là tiền, nền đất và nhà tái định cư.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chi-hon-1300-ty-dong-ho-tro-boi-thuong-tai-dinh-cu-cho-dan-thu-thiem-2021062608304896.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/