10:19 | 21/05/2020

Chỉ được duyệt tăng trưởng tín dụng hơn 9%, VietBank xác định lợi nhuận kế hoạch giảm 51% trong năm 2020

Ban lãnh đạo ngân hàng nhận định năm 2020 là một năm khó khăn trong kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Với mức tăng trưởng dư nợ được duyệt là 9,75%, lợi nhuận kế hoạch của ngân hàng chỉ ở mức 300 tỉ đồng, tương ứng giảm 51% so với năm trước.

Chỉ được duyệt tăng trưởng tín dụng hơn 9%, VietBank xác định lợi nhuận kế hoạch giảm 51% trong năm 2020 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Ảnh: VietBank)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) thông tin đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của ngân hàng sẽ được tổ chức vào sáng ngày 25/5 tại Toà nhà Lim II, 62A, CMT8, Phường 6, Quận 3, TP HCM.

Theo tài liệu đại hội, ngân hàng nhận định năm 2020 là một năm khó khăn trong kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ban lãnh đạo VietBank cho biết trong năm 2020, VietBank được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng là 9,75%, tương ứng với số dư nợ là 44.908 tỉ đồng. Tổng tài sản kế hoạch tăng trưởng 15% với 79.289 tỉ đồng. 

Đồng thời, trái ngược với mức lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay của VietBank trong năm 2019 (613 tỉ đồng), trong năm 2020, ngân hàng chỉ đặt kế hoạch lợi nhuận khiêm tốn với 300 tỉ đồng, giảm 51% và thấp hơn cả mức lợi nhuận năm 2018. 

Tuy nhiên, nếu được NHNN xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng dự kiến lên khoảng 15% thì các con số kế hoạch của VietBank cũng có mức tăng trưởng cao hơn. Cụ thể, tổng tài sản tăng 20%, huy động vốn bình quân (gồm cả giấy tờ có giá) tăng tới 29% và lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỉ đồng, giảm 10,3% so với năm trước.

Một kịch bản khác cũng được VietBank đưa ra là tăng trưởng tín dụng được phê duyệt tăng gần 22,2% thì tăng trưởng tổng tài sản lên 30,5%, tổng huy động vốn tăng 31% và lợi nhuận trước thuế bằng với con số năm 2019 (613 tỉ đồng).

Chỉ được duyệt tăng trưởng tín dụng hơn 9%, VietBank xác định lợi nhuận kế hoạch giảm 51% trong năm 2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ VietBank.

Tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỉ lệ 15%

Ban lãnh đạo VietBank cũng nhận định việc tăng vốn điều lệ trong năm 2020 là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng để thực hiện các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2020 - 2025. 

Ngân hàng dự kiến trình đại hội đồng cổ đông phương án tăng thêm 15% vốn với gần 629 tỉ đồng bằng phát hành khoảng 62,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Phương án này được triển khai với điều kiện phải xử lí xong trái phiếu đặc biệt bán nợ cho VAMC.

Đại hội lần này cũng sẽ xem xét việc miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập ông Trần Văn Tá và thành viên Ban Kiểm soát bà Nguyễn Thu Phương theo nguyện vọng cá nhân.

Cùng với đó, đại hội sẽ thực hiện bầu bổ sung hai thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2016 - 2020 là ông Mạc Hữu Danh và ông Hứa Ngọc Nghĩa, nâng số lượng thành viên lên 4 người.

Đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn

Ngoài kế hoạch kinh doanh, tăng vốn, chia cổ tức, Hội đồng quản trị cũng sẽ trình đại hội đồng cổ đông về vấn đề niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán khi thời cơ và điều kiện thị trường cho  phép. Đồng thời, giao uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm niêm yết cụ thể và các thủ tục có liên quan khác.

Thông tin tại tài liệu cung cấp cho thấy VietBank đã đủ các điều kiện để thực hiện niêm yết cổ phiếu theo qui định. HĐQT ngân hàng cho rằng việc niêm yết cổ phiếu là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, minh chứng cho việc VietBank ngày càng minh bạch trong hoạt động với vai trò là công ty đại chúng qui mô lớn, nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

Chỉ được duyệt tăng trưởng tín dụng hơn 9%, VietBank xác định lợi nhuận kế hoạch giảm 51% trong năm 2020 - Ảnh 3.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ VietBank.

Trong năm 2019, VietBank đã đưa cổ phiếu VBB chính thức giao dịch trên sàn UPCoM với khối lượng chứng khoán đăng kí giao dịch là hơn 419 triệu cổ phiếu, tương đương với vốn điều lệ 4.190 tỉ đồng. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 15.000 đồng/cp, tương đương với mức vốn hoá tương ứng là 6.285 tỉ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chi-duoc-duyet-tang-truong-tin-dung-hon-9-vietbank-xac-dinh-loi-nhuan-ke-hoach-giam-51-trong-nam-2020-20200521101917018.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/