15:16 | 07/10/2019

Bộ Công thương tiếp nhận hồ sơ miễn trừ thuế đối với bột ngọt nhập khẩu

Biện pháp tự vệ đối với bột ngọt nhập khẩu sẽ hết hạn vào ngày 24/3/2020 nhưng theo qui định doanh nghiệp vẫn có thể đề nghị miễn trừ áp dụng trong thời giản từ ngày 1/1/2020 đến ngày 24/3/2020.

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết Cục Phòng vệ thương mại đã có công văn số 413/PVTM-P2 thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kì biện pháp tự vệ đối với bột ngọt (vụ việc SG03) gửi các bên liên quan với hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 1/7/2019.

Sau thời hạn trên do không có Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kì nào được nộp đến Cục Phòng vệ thương mại, biện pháp tự vệ sẽ hết hạn vào ngày 24/3/2020.

Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018 của Bộ Công Thương qui định: "Đối với vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ, tháng 10 hàng năm Cơ quan điều tra thông báo việc tiếp nhận hồ sơ miễn trừ". 

Vì vậy, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện được miễn trừ nộp Hồ sơ miễn trừ với các nội dung theo Điều 12 và Phụ lục 3 Thông tư 10/2018/TT-BCT và làm rõ khối lượng, số lượng đề nghị miễn trừ từ ngày 1/1/2020 đến ngày 24/3/2020.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cơ quan điều tra thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn trừ, các đối tượng đề nghị miễn trừ phải gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cơ quan điều tra. 

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 10/3/2016 của Bộ Công Thương, biện pháp tự vệ được áp dụng đối với sản phẩm bột ngọt có mã HS 2922.4220 nhập khẩu vào Việt Nam có thời hạn áp dụng biện pháp là 4 năm kể từ ngày 25/3/2016 đến ngày 24/3/2020 nếu không gia hạn.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bo-cong-thuong-tiep-nhan-ho-so-mien-tru-thue-doi-voi-bot-ngot-nhap-khau-2019100714234466.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/