16:15 | 25/06/2020

Bảo hiểm PTI nới room ngoại từ 49% lên 100%, bầu bổ sung hai thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên của PTI đã thông qua kế hoạch doanh thu 6.250 tỉ đồng trong năm 2020, đồng thời nới room ngoại từ 49% lên 100% để hỗ trợ cho việc tăng vốn trong tương lai.

Bảo hiểm PTI nới room ngoại từ 49% lên 100%, bầu bổ sung hai thành viên HĐQT - Ảnh 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PTI năm 2020 (Nguồn: PTI)

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã thông qua kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2019, kế hoạch chiến lược năm 2020 đồng thời bầu ra thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kì mới năm 2020 – 2025.

Trong năm 2020, PTI đặt mục tiêu doanh thu đạt 6.250 tỉ đồng. ĐHĐCĐ cũng thông qua định hướng chiến lược 2020 – 2025 với mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm bình quân 12%/năm. Đến năm 2025, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 11.000 tỉ đồng, chiếm 12% thị phần, đứng thứ hai trên thị trường. T lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân tối thiểu 8%/năm, mức cổ tức chi trả bình quân hàng năm tối thiểu 10%.

Năm 2019, tổng doanh thu từ hoạt động bảo hiểm của PTI đạt 5.801 tỉ đồng, hoàn thành 119,5% kế hoạch kinh doanh, tăng trưởng 35,4% so với năm 2018. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 5.692 tỉ đồng và doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 109 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 111 tỉ đồng, hoàn thành 92,2% so với kế hoạch đã đề ra. 

Doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt 2.479 tỉ đồng, chiếm 44% tổng doanh thu của PTI – tiếp tục giữ vững vị trí số 2 về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới trên thị trường. Nghiệp vụ bảo hiểm con người cũng cán mốc 2.226 tỉ đồng, tăng trưởng 66,8% so với năm 2018. 

PTI cho biết công ty chiếm 10,8% thị phần bảo hiểm phi nhân thọ và là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đứng thứ 3 trên thị trường.

Bên cạnh đó, đại hội đồng cổ đông cũng đã chính thức thông qua việc tăng tỉ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài (room) từ 49% lên 100%. Theo PTI, việc nới room có ý nghĩa cho công ty trong việc tăng vốn, đó cũng là điều kiện cần thiết để duy trì hoặc tăng xếp hạng tín dụng quốc tế trong tương lai. 

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kì 2020 - 2025, bổ sung thêm 2 thành viên, nâng từ 7 thành viên lên 9 thành viên. Trong đó, 2 thành viên đại diện cho cổ đông VNPost, 3 thành viên đại diện cổ đông ngoại DB, 2 thành viên đại diện cổ đông VNDirect, 1 cổ đông đại diện nhóm cổ đông Vinare và Cokyvina và 1 thành viên độc lập do HĐQT đương nhiệm đề cử.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bao-hiem-pti-noi-room-ngoai-tu-49-len-100-bau-bo-sung-hai-thanh-vien-hdqt-20200625161511813.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/