09:03 | 28/11/2020

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết khiếu nại '5 khu phố 3 phường' ở Thủ Thiêm

Liên quan đến khiếu nại của người dân tại 5 khu phố thuộc 3 phường Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, TP sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét và có chỉ đạo việc này.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) phối hợp với UBND TPHCM  tổ  chức buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường Bình An, Bình Khánh, An Khánh (quận 2) nhằm công khai kết quả rà soát của Thanh tra Chính phủ liên quan đến khiếu nại của người dân tại 5 khu phố thuộc 3 phường nêu trên về ranh qui hoạch Khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết khiếu nại '5 khu phố 3 phường' ở Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Buổi đối thoại diễn ra chiều ngày 27/11. (Ảnh: Thành ủy TP HCM).

Bản đồ còn lưu giữ trùng khớp về ranh qui hoạch

Tại buổi đối thoại, đại diện Tổ kiểm tra liên ngành TTCP và các Bộ, ngành liên quan, UBND TP đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra ranh qui hoạch KĐT mới Thủ Thiêm. 

Theo đó, về ranh giới qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong quá trình kiểm tra, rà soát, Thanh tra Chính phủ được UBND TP cung cấp một số bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh lưu giữ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Những bản đồ này theo ý kiến của nguyên Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh là bản đồ kèm theo văn bản trình duyệt để Thủ tướng ban hành Quyết định 367 mà thời kì làm Phó Chủ tịch UBND TP, ông Võ Viết Thanh đã trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và còn lưu giữ một bộ. 

Các bản đồ này cũng được các cơ quan chức năng đóng dấu gồm Văn phòng Kiến trúc sư trưởng, Sở Xây dựng, Công ty Dịch vụ phát triển đô thị.

Qua kiểm tra, đối chiếu bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh lưu giữ về qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm với hai bản đồ mà UBND TP cung cấp cho Thanh tra Chính phủ là trùng khớp nhau về ranh qui hoạch.

"Từ đó, có thể khẳng định rằng, việc xác định ranh qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Thông báo số 1483 ngày 4/9/2018 của TTCP được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại văn số 2536 ngày 7/9/2018; trong đó TTCP đã chỉ ra khoảng 4,3 ha nằm ngoài ranh qui hoạch KĐT mới Thủ Thiêm theo Quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ là đúng qui định và thực tế", TTCP nêu rõ.

Ngoài ra, theo TTCP, trước ngày 7/8/2005 chưa có qui định cụ thể về hệ thống kí hiệu bản vẽ dùng trong các đồ án qui hoạch xây dựng. 

Cụ thể, kí hiệu bản vẽ dùng trong các đồ án qui hoạch xây dựng không được qui định cụ thể trong văn bản qui phạm pháp luật nào. Bản vẽ qui hoạch không bắt buộc ghi các thông tin liên quan đến quyết định phê duyệt. Từ ngày 7/8/2005 trở về sau, kí hiệu bản vẽ dùng trong các đồ án qui hoạch xây dựng mới được qui định. 

"Do vậy, việc cơ quan phê duyệt không bắt buộc kí, đóng dấu vào bản vẽ qui hoạch Thủ Thiêm được lập trước ngày 7/8/2005 là phù hợp với qui định và thực tế", TTCP nêu rõ.

Về vị trí, ranh giới thửa đất các hộ dân khiếu nại, đại diện TTCP cho biết, ngày 6/1/1997, Chính phủ có Nghị định số 03 về thành lập quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và thành lập các phường thuộc quận mới. 

Ngày 18/3/1997, UBND TP HCM có quyết định thành lập quận 2 rộng hơn 5.000 ha với hơn 86.000 nhân khẩu, bao gồm 11 phường; ranh giới quận 2 được xác định trên bản đồ các phường và được cắm mốc tại thực địa.

Năm 1998, UBND quận 2 có quyết định thành lập khu phố, tổ dân phố, ấp và tổ nhân dân. Trên cơ sở đó, vị trí, ranh giới 5 khu phố thuộc 3 phường mà người dân khiếu nại đã được xác định. 

Sau khi đối chiếu với bản đồ số tờ, số thửa của người dân với ranh Thủ Thiêm, TTCP cho rằng, vị trí ranh giới nhà đất các hộ dân khiếu nại đều nằm trong ranh qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đâu là căn cứ xác định ranh qui hoạch?

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết khiếu nại '5 khu phố 3 phường' ở Thủ Thiêm - Ảnh 2.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Báo Đầu tư).

Cũng theo dự thảo báo cáo của TTCP, về cơ sở khiếu nại, người dân cung cấp một số tài liệu photo, trong đó có hai văn bản liên quan đến qui hoạch Thủ Thiêm.

Cụ thể, gồm: Quyết định 255 (năm 1998) của UBND TP HCM về phê duyệt điều chỉnh các khu vực không bán nhà thuộc quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn quận 2 và Quyết định 13585 (năm 1998) của kiến trúc sư trưởng TP HCM về qui hoạch 1/2.000 Thủ Thiêm có ghi vị trí, giới hạn, tọa độ.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Quyết định 255 được ban hành sau khi Thủ tướng có quyết định phê duyệt qui hoạch Thủ Thiêm (năm 1996). Đối chiếu với qui định tại thời kì liên quan, TTCP cho rằng UBND TP HCM ban hành Quyết định trên đã không cập nhật qui hoạch mà vẫn bán nhà thuộc sở hữu nhà nước nằm trong qui hoạch Thủ Thiêm. 

Ngoài ra, diện tích theo Quyết định 255 (khoảng 590 ha), nhỏ hơn diện tích qui hoạch tại Quyết định 367 năm 1996 của Thủ tướng (khoảng 630 ha). TTCP cho rằng những việc làm trên của UBND TP HCM là không đúng qui định nên sẽ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo UBND TP HCM xử lí, chấn chỉnh. 

Mặt khác, theo qui định, Quyết định 255 của UBND TP HCM không phải là căn cứ để xác định ranh qui hoạch thu hồi và giao đất cho Thủ Thiêm. 

“Việc người dân căn cứ vào việc làm không đúng của TP HCM về qui hoạch khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước tại Quyết định 255 để khiếu nại về ranh qui hoạch Thủ Thiêm là không có cơ sở để xem xét giải quyết”, TTCP cho biết.

Ngoài ra, theo TTCP, Quyết định 13585 của kiến trúc sư trưởng TP HCM về qui hoạch chi tiết 1/2.000 Thủ Thiêm có sự sai sót về vị trí, chức năng so với bản đồ và thực tế. Việc làm không đúng, thiếu trách nhiệm nêu trên đã được kết luận tại Thông báo 1483 năm 2018 của TTCP.

Từ đó, đại diện TTCP cho rằng có đủ cơ sở để xác định vị trí, ranh giới các thửa đất của các hộ dân khiếu nại nằm trong ranh qui hoạch KĐT mới Thủ Thiêm.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, TP sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét và có chỉ đạo vấn đề trên, vì khi có kết luận của một cơ quan có thẩm quyền thì mới có cơ sở để tiếp tục xử lí. 

"Do đó, TP sẽ tập hợp các ý kiến người dân để báo cáo lãnh đạo và trên nền chỉ đạo của lãnh đạo để tiếp tục thực hiện. Qua những ý kiến có những vấn đề có thể xem xét và trên cơ sở ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ sắp tới, UBND TP chấp hành triển khai thực hiện", ông Hoan cho hay.

KĐT mới Thủ Thiêm được cơ quan chức năng ban hành quyết định bồi thường từ năm 2002, thu hồi đất tại 5 phường của quận 2. Người dân ở khu vực 4,39 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An cho rằng khu vực này không nằm trong ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm và đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan.

Ngày 4/9/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận khẳng định diện tích 4,39 ha trên nằm ngoài ranh qui hoạch của KĐT mới Thủ Thiêm do Thủ tướng phê duyệt năm 1996. Nhưng diện tích này đã được UBND TP HCM bổ sung vào KĐT mới Thủ Thiêm năm 2005.

UBND TP HCM sau đó đã có quyết định bồi thường hỗ trợ tái định cư về nhà, đất bổ sung cho người dân tại khu vực này.

Tháng 5/2019, Chủ tịch UBND TP đã chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ về ranh giới khu đất 4,39 ha.

Trên cơ sở thống nhất biên bản tại cuộc họp, UBND thành phố hoàn chỉnh bản đồ và ban hành quyết định xác định ranh khu đất 4,39 ha, khu phố 1, phường Bình An, quận 2 (theo đó có 331 hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực này).


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bao-cao-thu-tuong-chinh-phu-giai-quyet-khieu-nai-5-khu-pho-3-phuong-o-thu-thiem-20201128090413051.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/