Xuất khẩu chè sang Ấn Độ và UAE tăng vọt trong 9 tháng

Trong khi xuất khẩu chè sang hầu hết các thị trường chính giảm, thì xuất khẩu chè tới thị trường Ấn Độ và Các Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống nhất (UAE) tăng rất mạnh trong 9 tháng đầu năm nay.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, trong tháng 9/2020 xuất khẩu chè đạt 13.500 tấn, trị giá 22,2 triệu USD, tăng 4,6% về lượng và tăng 1,4% về trị giá so với tháng 9/2019. 

Giá xuất khẩu chè bình quân trong tháng 9/2020 đạt 1.52,1 USD/tấn, giảm 3% so với tháng 9/2019. 

Trong 9 tháng đầu năm 2020 xuất khẩu chè đạt 98.100 tấn, trị giá 157,1 triệu USD, tăng 4% về lượng và giảm 4,8% về trị giá so với cùng năm 2019. Giá xuất khẩu chè bình quân đạt 1.602,3 USD/tấn, giảm 8,4% so với 9 tháng năm 2019.

Xuất khẩu chè sang Ấn Độ và UAE tăng vọt trong 9 tháng - Ảnh 1.

Xuất khẩu chè của Việt Nam theo tháng giai đoạn 2019 - 2020. (ĐVT: Triệu USD). Nguồn: Bộ Công Thương/Tổng cục Hải quan.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 xuất khẩu chè tới nhiều thị trường chính giảm, trong đó xuất khẩu sang thị trường Pakistan dẫn đầu đạt 29.260 tấn, trị giá 55,8 triệu USD, giảm 6% về lượng và giảm 10,5% về trị giá so với cùng năm 2019. Tỉ trọng xuất khẩu sang thị trường này giảm 3,2 điểm phần trăm so với cùng năm 2019. 

Xuất khẩu chè sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh cả về lượng và trị giá trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 5.900 tấn, trị giá 8,6 triệu USD, giảm 10,4% về lượng và giảm 59,5% về trị giá so với cùng năm 2019. 

Đáng chú ý trong khi xuất khẩu chè sang hầu hết các thị trường chính giảm, thì xuất khẩu chè tới thị trường Ấn Độ và Các Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống nhất (UAE) tăng rất mạnh. 

Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ đạt 2.700 tấn, trị giá 3,2 triệu USD, tăng 279,8% về lượng và tăng gần 216% về trị giá so với cùng năm 2019 và xuất khấu tới thị trường UAE đạt 1.400 tấn, trị giá 2,3 triệu USD, tăng 80,4% về lượng và tăng 84,8% về trị giá so với cùng năm 2019.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/xuat-khau-che-sang-an-do-va-uae-tang-vot-trong-9-thang-20201026071957427.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/