18:40 | 21/06/2021

Xây dựng Hòa Bình: Tổng giá trị trúng thầu mới đạt hơn 9.400 tỷ đồng, thực hiện 67% kế hoạch cả năm

Năm 2021, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch trúng thầu 14.000 tỷ đồng. Kết quả 6 tháng đầu năm, công ty đã kí mới với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 9.400 tỷ và thực hiện được 67% kế hoạch cả năm.

Vào 16h chiều 21/6, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Đại hội đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và tăng gấp 1,8 lần so với kết quả năm 2020.

Xây dựng Hòa Bình: Giá trị trúng thầu đạt hơn 9.400 tỷ đồng sau hai quý đầu năm - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của HBC qua các năm. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp nhất kiểm toán của HBC).

Thông tin tại đại hội, ông Lê Viết Hiếu, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT cho biết, tổng giá trị trúng thầu 6 tháng đầu năm của Xây dựng Hòa Bình đạt 9.408 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch trúng thầu cả năm.

Xây dựng Hòa Bình: Giá trị trúng thầu đạt hơn 9.400 tỷ đồng sau hai quý đầu năm - Ảnh 2.

Kế hoạch trúng thầu năm 2021 của HBC. (Nguồn: HBC).

Ông Lê Viết Hiếu khẳng định tình hình 2021 có khả quan hơn về khả năng trúng thầu. Đại diện Hòa Bình cũng kỳ vọng tập đoàn có thể đảm bảo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021.

Ngoài ra, lãnh đạo Hòa Bình cũng cập nhật tình hình thu hồi công nợ. Theo kế hoạch, tập đoàn sẽ cải thiện dòng tiền và làm sao để thu hồi được nợ kéo dài. Trong năm 2021, Hòa Bình đặt chỉ tiêu thu hồi ít nhất 500 tỷ đồng nợ xấu. 

"Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã xử lý xong 400 tỷ. Từ đây đến cuối năm, công ty sẽ vượt mức kế hoạch 500 tỷ đồng", ông Lê Viết Hiếu khẳng định.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/xay-dung-hoa-binh-tong-gia-tri-trung-thau-moi-dat-hon-9400-ty-dong-thuc-hien-67-ke-hoach-ca-nam-20210621183646534.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/