16:08 | 14/06/2018

VNPT có thể huy động 1,7 tỷ USD tiền trong ngắn hạn

Trong năm 2018, VNPT đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 57.880 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.760 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 4% và 15%. 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 với tổng doanh thu 52.861 tỷ đồng, tăng trưởng 4,5% so với năm trước đó. Biên lợi nhuận ở mức 23,4%, tăng gần 3% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính đạt 2.550 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính ở mức 232 tỷ đồng. Chi phí bán hàng 4.340 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 5.626 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 18,6% và 17,5% so với năm 2016. VNPT báo lãi 4.300 tỷ đồng sau thuế, tăng 32,5% so với cùng kỳ.

vnpt co the huy dong 17 ty usd tien trong ngan han
Kết quả kinh doanh VNPT trong năm 2017

Tính đến thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản của Tập đoàn đạt trên 95.633 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng khá cân bằng giữa tài sản ngắn và dài hạn.

Cụ thể, tài sản ngắn hạn 51.570 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền 4.853 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, đầu tư tài chính ngắn hạn 35.044 tỷ đồng (không có thuyết minh). Tổng các khoản tiền, tương đương tiền cộng thêm đầu tư tài chính ngắn hạn là gần 39.000 tỷ đồng (khoảng trên 1,7 tỷ USD).

Các khoản mục khác như phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho đều tăng so với cùng kỳ nhưng chiếm tỷ trọng không đáng kể. Tài sản dài hạn 44.062 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định.

Tổng nợ phải trả của tập đoàn tính đến hết năm 2017 là 30.932 tỷ đồng, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở ngưỡng an toàn 0,48 lần.

vnpt co the huy dong 17 ty usd tien trong ngan han

Tính đến 31/12/2017, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông sở hữu 4 công ty con 100% vốn gồm Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT – Vinaphone); Tổng công ty truyền thông (VNPT – Media); Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện và Công ty TNHH MTV Cáp quang. Đồng thời là 28 công ty con dưới dạng công ty cổ phần và Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Trong năm 2018, VNPT đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 57.880 tỷ đồng, tăng trưởng 4%. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.760 tỷ đồng, tăng 15%.

Năm 2018, VNPT lên kế hoạch thực hiện phương án cơ cấu lại VNPT giai đoạn 2018 - 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng kế hoạch chuẩn bị thực hiện cổ phần hoá công ty mẹ và IPO cuối năm 2019.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/vnpt-co-the-huy-dong-17-ty-usd-tien-trong-ngan-han-56736.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/