13:47 | 12/08/2019

Vinalines lỗ nặng gần 500 tỉ đồng trong quí II năm 2019

Nguyên nhân chủ yếu do các hoạt động thanh lý tàu và xử lý các tài sản không hiệu quả khác.

co-phan-hoa-vinalines-nha-nuoc-se-nam-giu-65-von-dieu-le-tai-cong-ty-me-06-

Doanh thu từ hoạt động vận tải của Vinalines giảm gần 1.000 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái

Quí II/2019, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đạt doanh thu thuần hợp nhất 5.558 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 11,9% lên 13,8% khiến cho lãi gộp đạt mức 768 tỉ đồng. 

Về cơ cấu, doanh thu từ vận tải giảm gần 1.000 tỉ đồng được bù đắp lại một phần từ doanh thu dịch vụ cảng biển, tăng hơn 200 tỉ đồng. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp được cắt giảm, nhưng chi phí bán hàng lại tăng so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 32% do không còn các khoản cổ tức được chia, và lãi từ thanh lý các khoản đầu tư tài chính sụt giảm. 

Chi phí hoạt động tài chính 348 tỉ đồng, giảm 21% nguyên nhân do chi phí lãi vay giảm mạnh gần 100 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2018 còn 285 tỉ đồng; tuy nhiên lỗ chênh lệch tỷ giá lại tăng 11% lên 62 tỉ đồng.

 Lãi thuần quí II năm nay của Vinalines gần 87 tỉ đồng, vượt trội so với chưa đầy 2 tỉ đồng nửa đầu năm 2018. 

Tuy nhiên, chi phí khác do thanh lý các tài sản cố định (bán tàu và xử lý các tài sản không hiệu quả) tới 456 tỉ đồng là nguyên nhân khiến Vinalines gánh khoản lỗ 293 tỉ đồng trước thuế; số lỗ sau thuế 424 tỉ đồng. Lỗ sau thuế của công ty mẹ Vinalines là 496 tỉ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái lỗ 117 tỉ đồng. 

Kết thúc quí II, lỗ lũy kế của Vinalines tiếp tục tăng lên hơn 3.640 tỉ đồng. Được biết trong năm 2019, Vinalines có kế hoạch thanh lý, chuyển giao khoảng 11 tàu với tổng trọng tải hơn 230 nghìn tấn. Theo ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, CEO Vinalines, kế hoạch thanh lý đội tàu giúp công ty giải quyết được những tàu già, cũ, vốn đầu tư lớn nhưng khai thác không hiệu quả, khối vận tải biển đã giảm lỗ hơn 70%. 

Tổng tài sản của Vinalines tại thời điểm 30/6/2019 là hơn 26.000 tỉ đồng, trong đó tài sản cố định còn lại 12.766 tỉ đồng; ngoài ra tiền mặt, tiền gửi và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giá trị hơn 5.500 tỉ đồng… 

Các khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng 1.556 tỉ đồng, Vinalines còn có 103 tỉ đồng cổ tức chờ chia, 71 tỉ đồng phải thu từ Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam và khoảng 250 tỉ đồng bảo lãnh vay cho Cảng quốc tế SP-PSA… 

Giá trị xây dựng dở dang giảm mạnh từ 2.179 tỉ đồng hồi đầu năm còn 783 tỉ đồng, chủ yếu do dự án xây dựng Cảng Sài Gòn Hiệp Phước (Cảng Sài Gòn) dần đi vào hoạt động…

Nợ phải trả cuối kỳ của Vinalines gần 17.300 tỉ đồng, gấp 2 lần vốn chủ; trong đó riêng giá trị nợ vay ngắn, dài hạn hơn 8.100 tỉ đồng. Ngoài ra, các khoản phải trả lãi vay và chi phí ngân hàng ngắn hạn 2.944 tỉ đồng, phải trả dài hạn khác hơn 3.000 tỉ đồng… 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/vinalines-lo-nang-gan-500-ti-dong-nua-dau-nam-2019-20190812134756985.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/