11:38 | 14/06/2019

'Vắng' tổ chức mua chứng quyền MWG, duy nhất NĐT cá nhân nước ngoài tham gia

Cụ thể, Chứng khoán BSC phát hành chứng quyền với mã chứng khoán cơ sở MWG cho 98 nhà đầu tư cá nhân trong đó có một NĐT nước ngoài.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC, Mã: BSI) vừa công bố thông tin kết quả phân phối chứng quyền có đảm bảo (CW) đối với mã chứng khoán cơ sở MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động. Ngày kết thúc chào bán là 12/6.

cw

Kết quả phát hành chứng quyền của Chứng khoán BSC. Nguồn: BSC

Được biết, Chứng khoán BSC phát hành 1 triệu chứng quyền MWG/BSC/C/EU/Cash-01 với giá chào bán 2.000 đồng/cp. Kết quả là có 98 người đăng kí mua chứng quyền này với số lượng đăng kí là 1.150.500 triệu chứng quyền.

Trong đó, tất cả đều là nhà đầu tư cá nhân và không có cổ chức nào đăng kí mua chứng quyền. Cụ thể, 97 NĐT cá nhân trong nước đăng kí mua 1.147.500 chứng quyền và được phân phối 997.390 chứng quyền, tương đương tỉ lệ 99,7% đợt phát hành. Duy nhất một nhà đầu tư nước ngoài đăng kí mua 3.000 chứng quyền và được phân phối 2.610 chứng quyền, chiếm tỉ lệ 0,3% lượng chứng quyền phát hành đợt này.

Thông tin thêm, chứng quyền MWG/BSC/C/EU/Cash-01 phát hành với mã chứng khoán cơ sở là MWG với giá thực hiện 88.300 đồng/cp. Tỉ lệ chuyển đổi của chứng quyền là 4:1 với thời hạn 3 tháng. Ngày giao dịch cuối cùng là 5/9 và ngày đáo hạn là 9/9.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/vang-to-chuc-mua-chung-quyen-mwg-duy-nhat-ndt-ca-nhan-nuoc-ngoai-tham-gia-20190614113356218.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/