|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM muốn điều chỉnh tăng chi đầu tư phát triển hơn 80.000 tỷ đồng giai đoạn 2021 - 2025

21:27 | 21/11/2023
Chia sẻ
Nếu được điều chỉnh, tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của TP HCM khoảng 500.810 tỷ đồng; trong đó tổng chi đầu tư phát triển khoảng 242.390 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49,9% trong tổng chi ngân sách thành phố.

UBND TP HCM vừa có tờ trình gửi Thường trực HĐND Thành phố về điều chỉnh chỉ tiêu thu chi ngân sách kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; trong đó tăng chi đầu tư phát triển hơn 80.000 tỷ đồng từ dự kiến nguồn thu tăng thêm của ngân sách.   

Trước đó, Liên sở ngành thành phố đã có tờ trình báo cáo UBND Thành phố trình Ban cán sự đảng UBND Thành phố về khả năng huy động nguồn thu tăng thêm cho chi đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, trên cơ sở dự kiến các nguồn thu phát sinh thêm, dự kiến tổng nguồn cân đối cho chi đầu tư phát triển của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 242.390 tỷ đồng.

Con số này tăng 80.093 tỷ đồng so với kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 đã được HĐND Thành phố thông qua, là kết quả của tăng thu ngân sách địa phương từ các nguồn khoảng 91.603 tỷ đồng và giảm nguồn vay bù đắp bội chi khoảng 11.510 tỷ đồng.

Trong số đó, nguồn tăng thu ngân sách khoảng 91.603 tỷ đồng là từ: Phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương 7.178 tỷ đồng; thu phí cảng biển khoảng 8.167 tỷ đồng; đấu giá đất và thu nghĩa vụ tài chính từ các dự án giai đoạn 2021 - 2025 là 62.604 tỷ đồng; cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, chuyển nhượng vốn nhà nước và xử lý tài chính các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thành phố giai đoạn 2021 - 2025 là 12.000 tỷ đồng; thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương 1.654 tỷ đồng.

Theo UBND TP HCM, việc điều chỉnh chỉ tiêu thu chi ngân sách cũng nhằm thống nhất giữa kế hoạch tài chính 5 năm với các Nghị quyết của HĐND Thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố đã được thông qua là 242.390 tỷ đồng, tăng 80.093 tỷ đồng so với kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày 9/12/2020, HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết số 82/NQ-HĐND về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố, với tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 420.717 tỷ đồng; trong đó tổng chi đầu tư phát triển khoảng 162.297 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,01% trong tổng chi ngân sách thành phố.

Nếu được điều chỉnh, tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố khoảng 500.810 tỷ đồng; trong đó tổng chi đầu tư phát triển khoảng 242.390 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49,9% trong tổng chi ngân sách thành phố.

Tiến Lực

Chủ tịch Fed: Lạm phát đang đi đúng hướng nhưng còn quá sớm để thảo luận việc hạ lãi suất
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell đã đẩy lùi kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai gần. Ông cho rằng còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng lạm phát. Tuy nhiên, thị trường cho rằng những bình luận mới nhất của ông Powell ít nhất cho thấy Fed đã hoàn thành việc tăng lãi suất.