09:18 | 30/08/2019

Thực hiện marketing (Perform Marketing) là gì? Kĩ năng thực hiện marketing

Thực hiện marketing (tiếng Anh: Perform Marketing) là một quá trình biến các kế hoạch, chương trình marketing thành những nhiệm vụ hành động và đảm bảo thực hiện những nhiệm vụ đó một cách chắc chắn nhằm đạt những mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch.

perform-marketing-and-business-related-activities

Hình minh họa (Nguồn Fiverr)

Thực hiện marketing (Perform Marketing)

Khái niệm

Thực hiện marketing trong tiếng Anh gọi là Perform Marketing.

Thực hiện marketing là một quá trình biến các kế hoạch, chương trình marketing thành những nhiệm vụ hành động và đảm bảo thực hiện những nhiệm vụ đó một cách chắc chắn nhằm đạt những mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch.

Kĩ năng thực hiện marketing

Trong khi kế hoạch và chiến lược xác định doanh nghiệp dự định sẽ thực hiện những hoạt động marketing gì, cho sản phẩm, thị trường nào thì việc thực hiện đề cập đến những hoạt động đó do ai thực hiện, thực hiện ở đâu, khi nào và như thế nào?

Để thực hiện các hoạt động marketing hiệu quả, các nhà quản trị marketing phải lập một kế hoạch chi tiết và bảng phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể. Đặc biệt, để thực hiện có hiệu quả các chương trình marketing đòi hỏi các nhà quản trị marketing phải có các kĩ năng sau:

Kĩ năng nhận thức và chuẩn đoán vấn đề 

Nhà quản trị marketing phải xác định được các vấn đề nảy sinh của doanh nghiệp là do kế hoạch hay do thực hiện. Nếu do thực hiện kém chắc chắn phải tăng cường năng lực tổ chức và các chính sách trong thực hiện kế hoạch.

Kĩ năng đánh giá các mức độ tồn tại vấn đề của doanh nghiệp

Nhà quản trị marketing phải xác định được vấn đề thực hiện kém là ở từng chức năng marketing hay ở từng sản phẩm, ở cấp biện pháp cụ thể hay ở việc thực hiện cả chương trình marketing, ở hoạt động của chính bộ phận marketing, cơ chế phối hợp trong nội bộ bộ phận marketing hay ở sự phối hợp của các bộ phận chức năng khác không tốt. 

Mỗi mức độ tồn tại trong thực hiện hoạt động marketing phải được giải quyết bằng các nỗ lực và cơ chế chính sách quản lí khác nhau.

Kỹ năng thực hiện các kế hoạch marketing

Để thực hiện được các kế hoạch marketing hiệu quả, các chuyên gia marketing phải vận dụng tốt 4 chức năng là phân bố, theo dõi, tổ chức, và phối hợp.

Nhà quản trị marketing phải phân bố hợp lí các nguồn lực mà họ có cho các hoạt động marketing cụ thể, các chương trình và chiến lược marketing. Phân bổ nguồn lực bao gồm cả nguồn lực tài chính và nhân sự. 

Nhà quản trị cũng phải theo dõi được kết quả thực hiện các biện pháp marketing bằng các phương pháp kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm, kiểm tra khả năng sinh lời, kiểm tra hiệu suất và kiểm tra chiến lược. Nhà quản trị marketing phải biết sử dụng những con người cụ thể dưới các hình thức tổ chức cố định hoặc phí cố định để đảm bảo thực hiện có hiệu quả.

Kĩ năng phối hợp hay đảm bảo sự tác động qua lại là khả năng của nhà quản trị có thể ảnh hưởng đến những người khác để họ nỗ lực làm việc cao nhất. Nhà quản trị marketing phải biết động viên những người khác bên trong và bên ngoài doanh nghiệp hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Nhà quản trị marketing phải xây dựng và thực hiện chương trình marketing nội bộ tốt để bán trước ý tưởng, chiến lược, kế hoạch cho cán bộ, nhân viên và để họ thực hiện các hoạt động phục vụ khách hàng mọc tiêu tốt hơn.

Vì vậy, giám đốc marketing có hai nhiệm vụ trong thực hiện marketing: 

(1) Hoạch định và thực hiện các hoạt động marketing nội bộ của công ty

(2) Phối hợp chức năng marketing với các chức năng tài chính, sản xuất và các chức năng khác trong phục vụ khách hàng

Nhà quản trị marketing cũng phải cân nhắc mỗi công việc marketing cụ thể nên tự làm hay thuê ngoài. Một số công việc chuyên môn hóa cao, các doanh nghiệp nên thuê dịch vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ marketing chuyên môn hóa như các doanh nghiệp quảng cáo, PR, doanh nghiệp nghiên cứu thị trường,... 

Họ cũng phải xây dựng một hệ thống trả thù lao và thưởng phạt hợp lí và minh bạch để khuyến khích động viên nhân viên làm việc hiệu quả.

 (Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thuc-hien-marketing-perform-marketing-la-gi-ki-nang-thuc-hien-marketing-20190828211234552.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/