Thời sự

chủ đề nóng 
Tìm theo ngày

Hạn chế đầu tư nước ngoài vào fintech, Việt Nam có vi phạm các cam kết quốc tế?

Hạn chế đầu tư nước ngoài vào fintech, Việt Nam có vi phạm các cam kết quốc tế?
Việc hạn chế tỉ lệ đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực trung gian thanh toán ở mức 49% là vấn đề tranh luận nóng của các bên trong việc có hay không vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam tại WTO, CPTPP.