15:28 | 26/04/2019

Thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai

Từ 1/6/2019, Đồng Nai sẽ chính thức có thêm thành phố Long Khánh. Thành phố được thành lập trên cơ sở toàn bộ 192 km2 diện tích tự nhiên, gần 171.300 người và 15 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Long Khánh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 673 về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã và thành lập thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Một góc thành phố Long Khánh. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thành phố Long Khánh trên cơ sở gần 192 km2 toàn bộ diện tích tự nhiên, gần 171.300 người và 15 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Long Khánh.

Thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh gồm: Bảo Vinh, Bàu Sen, Suối Tre, Xuân Lập, Xuân Tân trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và người của 5 xã này.

Sau khi thành lập, thành phố Long Khánh có 15 đơn vị hành chính cấp xã. Bao gồm 11 phường: Phú Bình, Xuân An, Xuân Bình, Xuân Hòa, Xuân Thanh, Xuân Trung và 5 phường nói trên; 4 xã: Bảo Quang, Bàu Trâm, Bình Lộc, Hàng Gòn.

Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh; thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Khánh.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã thuộc huyện Long Thành.

Cụ thể, điều chỉnh 1,58 km2 diện tích tự nhiên và 229 người của xã Bàu Cạn về xã Bình Sơn; điều chỉnh 1,12 km2 diện tích tự nhiên và 290 người của xã Bình Sơn về xã Cẩm Đường; điều chỉnh 5,08 km2 diện tích tự nhiên và 2.790 người của xã Cẩm Đường về xã Bình Sơn;

Điều chỉnh 6,6 km2 diện tích tự nhiên và 700 người của xã Long An về xã Bình Sơn; điều chỉnh 3,17 km2 diện tích tự nhiên và 1.125 người của xã Long Phước về xã Bình Sơn; điều chỉnh 13,59 km2 diện tích tự nhiên và 5.816 người của xã Suối Trầu về xã Bình Sơn. Điều chỉnh 1,26 km2 diện tích tự nhiên còn lại và 700 người của xã Suối Trầu về xã Bình Sơn; giải thể xã Suối Trầu.

Sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 5 xã Bàu Cạn, Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước và giải thể xã Suối Trầu, huyện Long Thành có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/6/2019.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thanh-lap-thanh-pho-long-khanh-thuoc-tinh-dong-nai-20190426152822165.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/