Tăng trưởng cho vay 17%, HDBank lãi hơn 5.300 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Với tăng trưởng đồng đều ở các mảng kinh doanh chính, HDBank lãi trước thuế hơn 5.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 26,5% so với cùng kỳ.

 Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: HDBank).

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - Mã: HDB) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 5.304 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ và thực hiện 54% kế hoạch năm. Riêng trong quý II, HDBank lãi trước thuế 2.776 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm tổng thu nhập hoạt động đạt 10.704 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó thu nhập thuần từ lãi tăng 25,8%, thu nhập ngoài lãi tăng 32,6%. Đặc biệt mảng kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) và các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng mạnh với thu nhập thuần gấp hai lần cùng kỳ. 

Trong các mảng kinh doanh, mảng mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư đều giảm trong nửa đầu năm, giảm lần lượt 66% và 27,4% so với cùng kỳ năm trước.

 Kết quả kinh doanh của HDBank trong nửa đầu năm. (Nguồn: DB tổng hợp từ BCTC).

Ngân hàng cho biết hệ số chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động (CIR) cải thiện lên 37% từ mức 39,4% cùng kỳ năm trước. Hệ số an toàn vốn CAR (chuẩn Basel II) đạt 14,9%.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 384.267 tỷ đồng, tăng 2,6%. Trong đó, cho vay khách hàng ghi nhận tăng trưởng cao 17% so với đầu năm, mức tăng trưởng top đầu trong số các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính hiện nay.

Cùng với tăng trưởng cho vay, ngân hàng cũng nâng mức trích lập dự phòng rủi ro cho vay lên 1.946 tỷ đồng, tăng 20,2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 1,33% và riêng lẻ ở mức 0,93%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu riêng lẻ đạt mức 109%. 

  Một số chỉ tiêu tài chính của HDBank trong kỳ. (Nguồn: DB tổng hợp từ BCTC). 

HDBank đang triển khai kế hoạch tăng vốn được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua phát hành hơn 503 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, với tỷ lệ phân phối 25%. Khi hoàn tất vốn điều lệ sẽ tăng từ 20.273 tỷ đồng lên 25.303 tỷ đồng. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tang-truong-cho-vay-17-hdbank-lai-hon-5300-ty-dong-trong-nua-dau-nam-20227292213218.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/