12:02 | 30/03/2017

Tái Bảo hiểm Quốc gia đặt mục tiêu lợi nhuận 278 tỷ đồng, chia cổ tức 12% năm 2017

Năm 2017, Tổng Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia (Vinare) đặt mục tiêu lợi nhuận 278 tỷ đồng, răng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 12%.

tai bao hiem quoc gia dat muc tieu loi nhuan 278 ty dong chia co tuc 12 nam 2017
Tổng Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia (Nguồn: Vinare)

Báo cáo thường niên năm 2016 mới công bố đây cho biết, Vinare (Mã: VNR) đặt mục tiêu doanh thu từ phí năm 2017 tăng trưởng 6,9% so với năm 2016, đạt 1.770 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 5,2%, đạt 278 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 12% bằng với mức chia của năm 2016.

Đồng thời trong năm 2017, Vinare sẽ bổ sung thêm các nguồn lực cho các lĩnh vực bảo hiểm tài sản công, rủi ro thiên tai, nông nghiệp, tàu cá. Đây là những lĩnh vực được đánh giá là có triển vọng và tiềm năng trong năm.

Tính đến hết năm 2016, doanh thu phí của Vinare đạt 1.656 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng. Tổng tài sản của Vinare đạt 6.350 tỷ đồng giảm nhẹ so với năm 2015, tuy nhiên cơ cấu tài sản không có biến động lớn. Trong cơ cấu danh mục đầu tư chốt đến thời điểm 31/12/2016, tỷ trọng tiền gửi chiếm 66% với số dư 2.227 tỷ đồng.

tai bao hiem quoc gia dat muc tieu loi nhuan 278 ty dong chia co tuc 12 nam 2017
Tỷ lệ sở hữu của các tổ chức tại Vinare (Tổng hợp)

Theo số liệu chốt đến ngày 24/6/2016, SCIC đang nắm giữ 40,36% vốn cổ phần tại Vinare, Swiss Re nắm 25%. Ngoài ra, một số công ty bảo hiểm cũng đang là cổ đông lớn của Vinare như: Bảo Việt nắm 9,18%; Bảo Minh nắm 6,43%; PJICO nắm 2,5%.

Đầu năm 2017, Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) đã mua được gần 6,48 triệu cổ phiếu VNR tương ứng 4,94% vốn điều lệ của Vinare và có dự định tiếp tục mua thêm 3 triệu cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 14/3 đến 13/4. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu VNR đã tăng từ 21.200 ên mức 24.700 đồng/cp, tương đương 16,5%.

Tổng công ty hiện có một công ty con là Công ty cổ phần đầu tư Vinare với tỷ lệ sở hữu là 63,9% và một công ty liên kết là Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina với tỷ lệ sở hữu là 25%. Ngoài ra, tổng công ty cũng đầu tư góp vốn vào một số công ty khác như: Bảo hiểm Petrolimex, Bảo hiểm Bưu điện, Bảo hiểm Toàn cầu, Bảo hiểm Agribank, Bảo hiểm Phú Hưng, Bảo hiểm Hùng Vương, Khách sạn Sài gòn - Hạ Long, Chứng khoán Đại Nam, TPBank với tổng vốn góp ước khoảng 476 tỷ đồng.

tai bao hiem quoc gia dat muc tieu loi nhuan 278 ty dong chia co tuc 12 nam 2017 Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu VNR

Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 14/3 đến ngày 12/4.

tai bao hiem quoc gia dat muc tieu loi nhuan 278 ty dong chia co tuc 12 nam 2017 Sẽ thanh tra 8 doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2017

PTI, Bảo Minh, UIC, VinaRe, AIA, Sunlife, Bảo Ngân và Samsung Vina là 8 doanh nghiệp đã được đưa vào danh sách thanh tra của Cục ...

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tai-bao-hiem-quoc-gia-dat-muc-tieu-loi-nhuan-278-ty-dong-chia-co-tuc-12-nam-2017-17745.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/