15:41 | 03/12/2019

Searefico tạm ứng cổ tức 7% bằng tiền mặt

Theo dự kiến, công ty sẽ chi trả cổ tức vào ngày 7/1/2020.

Ngày 29/11, HĐQT CTCP Kỹ nghệ Lạnh (Searefico - Mã: SRF) đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt một năm 2019 với tỉ lệ 7% bằng tiền mặt, tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 700 đồng.

Theo dự kiến, công ty sẽ chi trả cổ tức vào ngày 7/1/2020. Ngày 20/12/2019 sẽ là ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Ước tính, Kỹ nghệ Lạnh sẽ chi khoảng 21,5 tỉ đồng để thực hiện việc tạm ứng cổ tức nói trên.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 (ngày 25/4) thông qua, Kỹ nghệ Lạnh sẽ chia cổ tức năm 2019 tối thiểu 15% trên mệnh giá.

Tính đến ngày 30/9/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của Kỹ nghệ Lạnh còn trên 109 tỉ đồng. 

Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã đạt được 998 tỉ đồng doanh thu thuần và 52 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ. Theo đó, Kỹ nghệ Lạnh đã thực hiện được 59% kế hoạch doanh thu và 80% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tại cuối kì kế toán quí III/2019, tổng tài sản công ty ghi nhận 1.821 tỉ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 15% về 47 tỉ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/searefico-tam-ung-co-tuc-7-bang-tien-mat-20191203153129291.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/