15:12 | 10/06/2020

Sản lượng điện thương phẩm 5 tháng đầu năm nay tăng gần 2%, đạt hơn 83,4 tỉ kWh

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 5/2020 đạt 17,045 tỉ kWh, giảm hơn 4% so với tháng 5/2019 nhưng lũy kế 5 tháng đầu năm, điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 83,41 tỉ kWh, tăng 1,8% so với 5 tháng đầu năm 2019.

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 5/2020 đạt 21,58 tỉ kWh, trung bình 696,1 triệu kWh/ngày, sản lượng ngày lớn nhất đạt 790,6 triệu kWh (ngày 22/5) và công suất lớn nhất toàn hệ thống đạt 37.809 MW (ngày 21/5).

Lũy kế 5 tháng năm 2020 đạt 97,41 tỉ kWh, tăng gần 2% so với cùng kì năm trước. Trong đó, việc huy động phát điện từ thủy điện đạt 15,72 tỉ kWh, giảm hơn 33,7% so với cùng kì năm 2019.

Tua bin khí đạt 15,95 tỉ kWh, giảm gần 16%; nhiệt điện than đạt 58,09 tỉ kWh, tăng 16,8%; nhiệt điện dầu đạt 1,03 tỉ kWh, tăng 836 triệu kWh; năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) được huy động tối đa khả năng, đạt 4,59 tỉ kWh. 

Riêng điện mặt trời đạt 3,96 tỉ kWh, bằng 102,45% kế hoạch và gấp 11 lần so với cùng kì năm 2019. Còn điện nhập khẩu đạt 1,68 tỉ kWh, giảm 4,18% so với cùng kì năm ngoái.

Trong 5 tháng đầu năm, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 53,13 tỉ kWh, chiếm 54,55% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. 

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 5/2020 đạt 17,045 tỉ kWh, giảm hơn 4% so với tháng 5/2019. Lũy kế 5 tháng đầu năm, điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 83,41 tỉ kWh, tăng 1,8% so với 5 tháng đầu năm 2019.

Cũng theo EVN, trong tháng 5/2020 có mưa lớn tại một số khu vực nhưng lượng nước về các hồ chứa vẫn ở mức thấp, chỉ bằng 30 - 60% trung bình nhiều năm, do mưa xảy ra chủ yếu ở vùng hạ lưu các hồ chứa. 

Tổng sản lượng thủy điện theo nước về các hồ thủy điện trên toàn hệ thống trong tháng 5 là 2,23 tỉ kWh, thấp hơn 0,84 tỉ kWh so với kế hoạch năm. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 9,48 tỉ kWh, thấp hơn 3,26 tỉ kWh so với kế hoạch năm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/san-luong-dien-thuong-pham-5-thang-dau-nam-nay-tang-gan-2-dat-hon-834-ti-kwh-20200610151231841.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/